Voorbereidende werkzaamheden voor uitbaggeren Nannewiid

In bedrijf
Afbeelding

OUDEHASKE - ‘’It giet oan!’’ Het uitbaggeren van het nannewiid bij Oudehaske gaat op 23 oktober van start. De baggerboot ligt al in het water. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De aannemer was maandag druk met de aanleg van een transportleiding om de bagger af te voeren.  

Het baggeren is van belang voor de toekomst van het water bij Oudehaske, dat mede door waterplanten dichtslibt. Hierdoor kan er voor recreatie bijna geen gebruik van worden gemaakt. Daarnaast is de polderplas in het oorspronkelijke veengebied aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. Het Nannewiid moet daarom uiterlijk 2027 schoon zijn.

Deel van Nannewiid baggeren
Wetterskip Fryslân wil de kwaliteit van het water van het Nannewiid bij Oudehaske gaan verbeteren, door een gedeelte van de polderplas uit te baggeren. Om te bepalen waar men aan de slag gaat zijn er eerder metingen verricht. Het deel dat uitgediept gaat worden betreft het westelijke deel, aan de kant van Haskerhorne, en de noordelijke punt tegen Oudehaske aan. Ook de opvaarten worden in de werkzaamheden meegenomen. Volgens het Wetterskip gaat het om een sliblaag die varieert van 10 tot 100 centimeter dik. In het deel waar niet gewerkt wordt ligt weinig slib.

Weilanddepots
Voor de tijdelijke opslag van het slib dat uit het Nannewiid en de omvaarten wordt gehaald worden twee zogenaamde weilanddepots in de directe omgeving van de polderplas aangelegd. ‘’Er komt een depot van ongeveer 13 hectare ten zuiden van Oudehaske en één van circa 5 hectare ten westen van het Nannewiid’’, zo laat het Wetterskip weten.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding