Baggeren Nannewiid waarschijnlijk in 2023 van start

Algemeen
Foto Stichting Nannewiid
Foto Stichting Nannewiid

OUDEHASKE - Als het meezit, zal er halverwege 2023 gestart worden met het uitbaggeren het Nannewiid. Dat heeft Wetterskip Fryslân laten weten aan de belanghebbenden. Daarmee komt er volgens Stichting Nannewiid na vijf jaar eindelijk schot in het toekomst van het water bij Oudehaske, dat mede door waterplanten dichtslibt. Het effect is dat er verre van optimaal recreatief van de plas gebruik kan worden gemaakt.

Wetterskip Fryslân wil de kwaliteit van het water van het Nannewiid bij Oudehaske gaan verbeteren, door een gedeelte van de plas uit te baggeren. Als voorbereiding worden er vanaf 21 maart vanaf een boot metingen gedaan. Samen met Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer wordt er door het waterschap gewerkt aan een subsidieaanvraag voor de financiering van de werkzaamheden. Als deze subsidie wordt toegekend zou het baggeren halverwege volgend jaar uiteen kunnen zetten.

Nannewiid uiterlijk 2027 schoon
Het Nannewiid is een polderplas in oorspronkelijk veengebied. De plas is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. Daarmee moet het water uiterlijk in 2027 voldoende schoon zijn. ,,Voor het Nannewiid betekent dit dat de waterkwaliteit van de plas moet verbeteren. Dan zouden planten en dieren die bij dit type water horen of er in voor zouden moeten komen, hier weer kunnen leven. Door een laag slib van de bodem van de plas te verwijderen, verbetert de waterkwaliteit. Schoon water is goed voor plant en dier’’, aldus de stichting.

Relatie met gebiedsplan Nannewiid
Stichting Nannewiid wil komen tot een integrale gebiedsaanpak. Daarin moeten natuur en recreatie elkaar versterken. Binnen die aanpak wil Wetterskip Fryslân samen met andere partijen de mogelijkheden onderzoeken om het baggerwerk voor de waterkwaliteit te combineren met het baggeren voor de waterrecreatie: ,,dus werk met werk maken.’’