Fryslân wil graag weten waar Friezen winkelen

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Foto Folkert Folkertsma
Foto Folkert Folkertsma

FRYSLÂN - Afgelopen week hebben zo’n 140.000 adressen in heel Fryslân een uitnodigingsbrief gekregen met het verzoek om online deel te nemen aan het Koopstromenonderzoek 2024. Tot en met 21 april kunnen alle Friezen de enquête online invullen. Gemeenten en provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Provincie en gemeenten willen daarmee een goed beeld krijgen van waar Friezen winkelen. Deze zomer worden de resultaten gepresenteerd.

Leefbaarheid
Voor het welzijn van de inwoners van de provincie Fryslân is het van essentieel belang dat dorpen en steden leefbaar en vitaal blijven, zowel nu als in de toekomst. De provincie Fryslân wil graag een actueel inzicht krijgen in de koopstromen tussen de verschillende winkelgebieden en kernen. Dit verzoek kwam op initiatief van Statenleden Goudzwaard (JA21) en Keuning (BBB). Het vorige onderzoek dateert inmiddels uit 2017.

Versterken en verbeteren
Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen, horeca bezoeken en hoe tevreden ze zijn over de verschillende voorzieningen. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en kernen in beeld. Het helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkel- en horecavoorzieningen. Op basis van de uitkomsten kan aangegeven worden hoe het beleid daar de komende jaren op afgestemd kan worden.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “De afgelopen zes jaar is er een enorme ontwikkeling geweest in het consumentengedrag. Denk alleen al aan de forse versnelling van het online winkelen door corona. Deze en nog vele andere ontwikkelingen leiden tot de heldere conclusie dat het van groot belang is om het koopstromenonderzoek in Fryslân opnieuw uit te voeren.”

Deelnemers gezocht
Het onderzoek is gestart in de laatste week van maart en loopt door tot en met 21 april. In deze periode worden zo’n 140.000 inwoners uit Fryslân uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van 25 euro verloot.