€410.000,- voor realiseren woningen in bestaande bouw in Fryslân

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Afbeelding
Foto aangeleverd

FRYSLÂN - Om in bestaande gebouwen zelfstandige woningen te realiseren heeft provincie Fryslân €410.000,- beschikbaar gesteld. “Zo kan snel nieuwe woonruimte worden gerealiseerd en krijgen leegstaande gebouwen een nieuwe functie.”

Bij de openstelling van de regeling ‘Herbestemming’ in 2022 was er volgens de provincie veel belangstelling. Fryslân verwacht daarom dat ook deze regeling voorziet in een behoefte. “Door deze transformatie van bestaande gebouwen kan snel op duurzame wijze nieuwe woonruimte worden gerealiseerd.” En door leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven kanook verpaupering binnen dorpen en wijken worden voorkomen. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

Gedeputeerde Sijbe Knol: “Der binne noch in soad gebouwen dy’t troch in ferbouwingoanpast wurde kinne foar it wenjen. We wolle eigeners fan gebouwen dy’t har earderefunksje kwyt rekke binne, stimulearje om der wenningen fan te meitsjen. Sa kinne we fluchnije wenten meitsje, tichtby besteande foarsjennings.”

Het gaat om een bedrag van €410.000,- waarmee een bijdrage voor in totaal 27 woningenkan worden aangevraagd. Met de subsidie kunnen initiatiefnemers een bestaand gebouw, ofeen gedeelte daarvan, transformeren van niet-woonruimte naar één of meer zelfstandige woonruimten.