Stratenmakers in Langweer verrast met smakelijke attentie

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Afbeelding
Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma


LANGWEER - Er wordt deze week gewerkt aan het verlengen van een stoep waar in Langweer al lange tijd om werd gevraagd. Een stuk groen nabij basisschool ‘t Swannestee aan de Tsjillanleane maakt daar nu plaats voor een trottoir dat doorloopt bij de parkeerplaatsen bij de sporthal en het voetbalveld. De stratenmakers werden woensdag verrast door schoolkinderen.

In 2015 verhuisde ‘t Swannestee van de Brédyk naar de Tsjillanleane, op het voormalige terrein van transportbedrijf Portena. In het schoolgebouw is ook ruimte voor peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Ook werd het woon- zorgcomplex van Maeykehiem op het terrein gebouwd. Al meteen vanaf het begin gaven ouders en andere betrokken aan graag te willen dat de stoep niet abrupt ophield, maar door zou lopen. Dan hoefden de schoolkinderen en bewoners van Maeykehiem niet over de weg te lopen, wat de veiligheid in verband met het autoverkeer vergroot.

Tekeningen doorslaggevend
“Jaren geleden kwamen medewerkers van de gemeente naar de situatie kijken”, vertelt schooldirecteur Thijmen Krikke. “Maar het kwam niet tot een aanpassing.” De roep voor een oplossing werd kracht bijgezet doordat leerlingen van ‘t Swannestee tekeningen met mogelijke oplossingen maakten. “Om de stoep weer onder de aandacht te brengen bij De Fryske Marren werd een deel van die uitgewerkte ideeën naar de gemeente gestuurd.”

De werken van de kinderen bleken doorslaggevend. Krikke: “Afgelopen najaar kwamen gemeenteambtenaren de situatie wederom met eigen ogen aanschouwen. Al vlot daarna werd de bossage op de groenstrook gesnoeid om het voor het verkeer overzichtelijker te maken.” Ook kwam de toezegging dat het werd op de begroting voor dit jaar geplaatst zou worden.

En zo gebeurde het dat men deze week aan de slag gingen. Om de blijdschap over het eindelijk verlengen van de stoep te tonen kregen de stratenmakers uit handen van leerlingen een doos met lekkere koeken voor bij de koffie. Ze waren er zichtbaar mee ingenomen, ook omdat er nog een hartelijk applaus voor de mannen volgde.

Afbeelding