Waterkeringen worden verbeterd, waterdorp Terherne mag niet kopje-onder

Door: Omrop Fryslân Algemeen
Afbeelding
Foto Pixabay / dominickverstoep

TERHERNE - Begin deze week werden bewoners van Terheren bijgepraat het verbeteren van vijf kilometer aan weterkeringen. Wetterskip Fryslân begint daar dit jaar mee.

Alle waterkeringen in Fryslân worden eens in de zes jaar gecontroleerd door Wetterskip Fryslân. Uit de laatste controle bleek dat verschillende locaties in De Fryske Marren niet hoog of stabiel genoeg meer zijn. “Het zijn verschillende typen kade”, legt projectmanager Jan Sipma uit. “Soms is het een kwestie van ophogen met grond, bij anderen is het een kwestie van ook de damwand vervangen. Dat hangt allemaal af van de situatie.”

In 2027 moet het Wetterskip alle keringen in Fryslân op de vereiste hoogte hebben. Bij Terherne wordt daarom zo’n 5,5 kilometer aangepakt, zodat men er de komende jaren aan de eisen voldoet. “Afgelopen jaar hebben we daarom 31 kilometer gedaan. Voor komend jaar gaat het om 35 kilometer. Dus we zijn nog wel even onderweg, maar als we het niet doen neemt de kans op wateroverlast toe.”

Wateroverlast
“We zien de afgelopen tijd steeds vaker dat we het water moeilijk kwijt kunnen op de Waddenzee door langdurige regenval en een ongunstige wind”, constateert Sipma. “Het water in de Friese boezem stijgt op dat moment. We zetten dan het Woudagemaal aan, en als dat niet afdoende is laten we retentiepolders vollopen. Zo schalen we steeds verder op, maar op een gegeven moment loopt het ergens over de dijk als ze te laag zijn.”

Toch zal niet meteen heel Terherne onder water staan, zegt Sipma lachend. “Het is niet zo dat ze hier dan meteen tot hun middel in het water staan, maar er is dan zeker sprake van overlast.”

“Het is natuurlijk vervelend dat we een jaar lang te maken hebben van overlast in het dorp”, zegt Tsjoltsje Roelevink van dorpsbelang. “Aan de andere kant: het is wat het is. Het overleg met het Wetterskip verloopt goed, en dit soort dingen moet nu eenmaal gebeuren.”

Wetterskip Fryslân hoopt na de zomer te beginnen met het werk op de grond. In 2025 moet het werk in Terherne klaar zijn.

Bron: Omrop Fryslân / Arjen Bosselaar

Afbeelding