‘Spelenderwijs in Beweging!’: werken aan gezonde ontwikkeling jongste inwoners DFM

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Spelenderwijs in Beweging Foto Sportbedrijf DFM
Spelenderwijs in Beweging Foto Sportbedrijf DFM Sportbedrijf DFM

DFM - ‘Spelenderwijs in Beweging!’ gaat het derde jaar in. Dit project, ondersteund door Stichting De Friesland, richt zich op de gezonde ontwikkeling van kinderen tussen 1,5 en 7 jaar oud in De Fryske Marren. Afgelopen schooljaar bleek dat bijna één op de vier van de gescreende leerlingen in deze leeftijdscategorie een motorische (red. bewegings) achterstand had. Binnen ‘Spelenderwijs in Beweging!’ gaat men daarmee aan de slag.

Het groots opgezette project omvat motorische screening en motorisch remedial teaching (red. extra ondersteuning) lessen voor kinderen in groep 2 op de basisscholen, het inzetten van beweegkalenders op de peuteropvang en basisscholen en het aanbod van kind- en oudergymnastiek bij de gymnastiekverenigingen volgens het Nijntje Beweegdiploma.

Gezonde toekomst
“Spelenderwijs in Beweging! draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van onze jongste generatie. Door spel en beweging worden kinderen fitter, vaardiger en wordt hun brein optimaal gevormd. Dit legt een solide basis voor een gezonde toekomst, met minder leer- en gedragsuitdagingen op hun pad”, aldus projectleider Corina Hoekstra.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat een betere motorische vaardigheid op jonge leeftijd gekoppeld is aan een lager BMI, verhouding tussen gewicht en lengte, op latere leeftijd. Dit kan van invloed zijn op de gezondheid op lange termijn. Dit project heeft dus niet alleen korte-termijndoelen, maar beïnvloedt ook de gezondheid op de lange termijn.

Daarnaast is het mooi dat ‘Spelenderwijs in Beweging!’ niet alleen individuele kinderen helpt, maar ook de gemeenschap als geheel versterkt. Het initiatief omvat informatiebijeenkomsten en scholingen, waar ouders/verzorgers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers de kans krijgen om op een laagdrempelige manier meer te leren over het belang van bewegen. Dit bevordert een gezonde en betrokken gemeenschap.

Motorische achterstand
Het afgelopen schooljaar zijn er ongeveer 150 leerlingen gescreend waarvan er 35 een Motorische Remedial Teaching (MRT) traject hebben gehad waarin werd gewerkt aan de motorische achterstand. Opvallend was dat alle 35 de leerlingen uitvielen op coördinatie.

Corina Hoekstra: ‘’Kortom ‘Spelenderwijs in Beweging!’ is een lokaal initiatief met een impact die verder reikt dan alleen de kinderen die er direct bij betrokken zijn. Het heeft een blijvend effect op de gezondheid en welzijn van onze gemeenschap. Daarom verdient dit project de aandacht van de pers, zodat we kunnen delen hoe een samenwerking tussen de gemeenschap en een toegewijde verzekeringsmaatschappij een positieve invloed heeft op de toekomst van onze kinderen.’’

Samenwerkingen
Binnen het project zijn er samenwerkingen tussen diverse partijen ontstaan. Gemeente de Fryske Marren, Stichting De Friesland, het Sportbedrijf, OER Onderwijs, Loes Meerman MRT, Sociaal Werk De Kear en gymnastiekverenigingen uit de gemeente hebben de handen ineengeslagen. “De gecombineerde inzet en expertise van deze organisaties hebben gezorgd voor een waardevolle bijdrage aan de motorische ontwikkeling en gezondheid van de jongste inwoners uit de gemeente.”