Leegstaand hotel Delfstrahuizen voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Door: Douwe Bijlsma Politiek
Afbeelding
Foto Google Maps

DELFSTRHUIZEN - Een leegstaand hotel in Delfstrahuizen wordt vanaf april ingezet voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Hotel ‘Het Tjeukemeer’ aan de Marwei is daarmee de vierde opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in De Fryske Marren. De opvanglocatie wordt geschikt gemaakt voor de opvang van ongeveer 80 vluchtelingen.

Burgemeester Fred Veenstra: “We zijn ons bewust van de noodsituatie en de behoefte die er blijft bestaan aan opvangplaatsen. Als college vinden we het belangrijk om hier onze verantwoordelijkheid in te blijven nemen. We zijn blij dat we met deze vierde locatie nog meer vluchtelingen kunnen helpen aan een veilig onderkomen.”

Vier centrale opvanglocaties
Op dit moment biedt de gemeente opvangplekken aan op drie opvanglocaties: Hotel Welgelegen in Harich, De Oorsprong in Sint Nicolaasga en De IJsvogel in Legemeer. Met de vierde locatie aan het Tsjûkemar ontstaan nogmaals 83 opvangplekken. Hiermee voldoet De Fryske Marren aan de taakstelling.

Gereedmaken locatie
De locatie zal in de loop van april gefaseerd in gebruik genomen worden. De exacte planning is nog nader overeen te komen. Het inrichten van de locatie wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale ondernemers. Bij het gereedmaken van opvang hoort het verzorgen van de eerste levensbehoeften, onderdak en zorg. Daarnaast wordt er onderwijs, inschrijving bij de gemeente en psychosociale hulpverlening voor de vluchtelingen georganiseerd.