Raad De Fryske Marren unaniem tegen AZC Heerenveen-West

Door: Douwe Bijlsma Politiek
Eerder werd er een extra Petear over een mogelijk langdurig AZC bij Rottum gehouden in Lemmer.
Eerder werd er een extra Petear over een mogelijk langdurig AZC bij Rottum gehouden in Lemmer. Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

JOURE - De afgelopen tijd bleek al dat de gemeenteraad van De Fryske Marren geen voorstander is van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 450 bewoners bij Heerenveen-West is. Maandagavond stemden alle raadsleden tegen de voorkeurslocatie van het college.

Ook de gemeenteraad van Heerenveen sprak zich onlangs al uit tegen gedeelde opvang bij Rottum. Beide gemeenteraden vinden de opvang van 450 asielzoekers te omvangrijk.

Het grootste deel van de gemeenteraad is wel voor opvang, maar dan voor maximaal 150 bewoners. Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren zullen nu op zoek moeten naar nieuwe locaties die gericht zijn op deze omvang. In 2026 gaat het AZC in Balk dicht. Daarmee voldoet De Fryske Marren zonder nieuwe opvanglocaties niet meer aan de taakstelling die vanuit de spreidingswet voortkomt. De gemeente moet zorgen voor de opvang van zo’n driehonderd asielzoekers.

Amendement en motie
Tijdens de raadsvergadering werd een amendement ingediend. ChristenUnie, D66 en GroenLinks-PvdA vroegen daarin om nieuw locatieonderzoek te doen. Op basis van de kleinschaligere opvang waar onder de bevolking voldoende draagvalk voor zou zijn. Dit aanpassingsvoorstel werd samengevoegd met een motie van de FNP. Deze partij vindt het belangrijk dat er eerst goed gekeken wordt naar de te volgen weg om te voorkomen dat er wederom niet voldoende draagvlak blijkt te zijn voor nieuwe locaties.

De motie van de FNP werd door een meerderheid van de raadsleden aangenomen.