Geen flexwoningen Driehoek Joure Zuid; De Fryske Marren reserveert de ruimte voor een ziekenhuis

Door: Douwe Bijlsma Politiek
Geen flexwoningen Driehoek Joure Zuid; De Fryske Marren reserveert de ruimte voor een ziekenhuis
Geen flexwoningen Driehoek Joure Zuid; De Fryske Marren reserveert de ruimte voor een ziekenhuis Foto Gewoan Dwaan

DFM - Voor de invulling van de Driehoek Joure Zuid zet De Fryske Marren in op de vestiging van een nieuw ziekenhuis. De ruimte op het voormalige trace van snelweg wordt voor dit doel gereserveerd. Daarmee komt de mogelijkheid tot het bouwen van flexwoningen te vervallen. Dat is in ieder geval het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting behandelt de raad in maart de voorstellen.

In samenspraak met de inwoners van De Fryske Marren zijn er een viertal scenario’s geschetst voor de Driehoek Joure Zuid. Van de vier geschetste scenario’s geeft het college ‘scenario ziekenhuis’ de voorkeur. “Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk om de zorg langdurig beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden in heel Fryslân. Het scenario ziekenhuis draagt daar aan bij”, zo laat het college weten. “Naast het voorkeursscenario zijn ook schetsen gemaakt van een invulling met bos en natuur, met wonen, en met sport- en nutsvoorzieningen. Bij de invulling met sport- en nutsvoorzieningen zouden dan de huidige sportlocaties ingevuld kunnen worden met woningen.”

Flexwoningen niet haalbaar
Voor de flexwoningen op de A7-zone zijn verschillende mogelijkheden onderzocht variërend van 20, 80 en 150 woningen. Op deze locatie blijken volgens de gemeente flexwoningen financieel niet haalbaar. “Daarnaast is het belangrijk om de ontwikkelingen van het totale gebied integraal te bekijken. De inrichting van de A7-zone met flexwoningen kan belemmerend werken voor maatregelen die samenhangen met het voorkeursscenario in de Driehoek.”

“Wy wolle in bydrage leverje oan it takomstbestindich meitsjen fan de sikehûssoarch yn Fryslân. Wy sille de helberens fan in nij sikehûs yn de Trijehoek De Jouwer Súd fierder ûndersykje moatte. Rjochting is nedich, dêrom freegje wy de ried yn te stimmen mei dit scenario”, sa seit wethâlder Chris van Hes.