VVD Heerenveen: ‘Kleinschaliger AZC, andere locaties’

Politiek
Afbeelding

HEERENVEEN - Voor een eventueel nieuw azc in Heerenveen, wil de Heerenveense VVD naar kleinschaligere locaties en een lager aantal bewoners dan nu voorgesteld. 

Daarnaast is voor de VVD de locatie Heerenveen-West geen goede locatie. Ook zet zij vraagtekens bij de locatie Heerenveen-Noord in verband met de druk op de wijk. 

‘Uit de gesprekken die we afgelopen maanden voerden en de inspraak op 22 januari is heel duidelijk geworden dat het azc kleinschaliger moet en dat we moeten gaan voor een overzichtelijker aantal bewoners.’, aldus Rolie Tromp van de VVD. 

‘En, belangrijk, we willen in Heerenveen zelf bepalen hoe het azc vorm krijgt, en dit niet laten bepalen door bijvoorbeeld het COA. We zijn er van overtuigd dat dit goed is voor onze inwoners en eventuele toekomstige bewoners, ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om integratie en het draagvlak.’

 Op 15 februari bespreekt de gemeenteraad in een commissievergadering het huidige voorstel van het college. ‘Iedereen heeft de geluiden uit de samenleving afgelopen periode gehoord. Daar moeten we als gemeenteraad goed naar luisteren. Afgelopen dagen kregen we positieve reacties van andere raadsleden op deze richting.’ 

De VVD stelt voor om op basis van de nieuwe spreidingswet het aantal bewoners voor het Heerenveense AZC vast te stellen, naast het instellen van een klankbordgroep waar ook inwoners in zitten. Ook wil de VVD periodiek een terugkoppeling aan de gemeenteraad over het AZC én een vooraf opgesteld veiligheidsplan waar ook de mogelijkheden voor handhaving in opgenomen zijn