Extra Petear mogelijk langdurig azc bij Rottum; inwoners: “Doe het niet!”

Door: Douwe Bijlsma Politiek
Extra Petear mogelijk langdurig azc Rottum.
Extra Petear mogelijk langdurig azc Rottum. Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - Waar normaal gesproken de gemeenteraad van De Fryske Marren zetelt in de raadzaal op Heremastate 1, was er woensdagavond sprake van een bijzondere locatie. Theater de Hoge Fonnen vormde het decor voor een extra Petear over de mogelijke vestiging van een langdurig asielzoekerscentrum met 450 bewoners bij Rottum, in de uitingen Heerenveen-West genoemd maar volgens de inwoners toch echt Rottum-Oost. Tijdens de bijeenkomst was meermalen te horen tegen dat bewoners tegen een mega-azc zijn, er is meer steun voor kleinschalige opvang.

Deze boodschap klonk ook in het betoog van Marleen Snider: “Doe het niet!” Snider is woordvoerder van de stichting Rottum e.d. dat de belangen van bewoners vertegenwoordigd. “Deze grootschaligheid draagt niet bij aan gastvrijheid. Deze grootschaligheid draagt niet bij aan de belangen van de inwoners en de asielzoekers zelf. Wij kunnen dit als de gemeente De Fryske Marren veel beter.”

Daarop klonk er applaus vanaf de publieke tribune, zoals dat een aantal keren instemmend het geval was, ondanks dat voorzitter Ivo de Wolff meerdere keren duidelijk maakte dat dit ondanks de bijzondere locatie reglementair niet toegestaan was.

Uitdelen tasjes
Dat er onder de bewoners geen draagkracht is voor de beoogde grootschaligheid onderstreept de stichting door het uitdelen van ‘Nee tegen mega azc’ tasjes aan de raadsleden. Daarin zitten documenten met onder andere artikelen uit de media. Ook zit er een spiegeltje in ‘om jezelf of een ander een spiegel voor te houden’ en een pakje pleisters ‘om gaten te dichten of de mond mee dicht te plakken’, aldus de stichting.

De tasjes werden binnengebracht op een steekkarretje met een A4 waarop staat ‘868 bezwaarbrieven. 929 x Nee (97%)’. Raadslid Rinze Visser van de NCPN neemt het tasje niet aan. “In maart maak ik mijn standpunt bekend, ik laat mij hier nu niet door beïnvloeden”, zo liet hij weten.

Kleinschaligheid: haken en ogen
Tussen het verantwoordelijke ministerie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt op landelijk niveau gesproken over kleinschalige opvang. Onderbrengen van 25 a 50 asielzoekers per locatie, iets wat volgens insprekers ten goede komt aan de kwaliteit van de opvang en de integratie, heeft echter wel de nodige haken en ogen.

In zo’n geval kan het COA alleen bouwen voor wonen en koken, vertelde Corina Deekens, regiomanager in Noord-Nederland, tijdens het Petear. “Dan zal je in de gemeente moeten kijken naar faciliteiten, zoals leslokalen en ontspanningsruimten. Niet voor recreatieve doeleinden, dat is dan te duur”, zegt Deekens. Ook burgemeester Fred Veenstra ziet in kleinschaligheid struikelblokken. “Ik vraag me af of een kleinschalige locatie van 25 tot 50 mensen ergens in een van onze dorpen kan zonder dat er enige vorm van begeleiding van het COA is.” De burgemeester vervolgt: “In een grote stad is dat beter te organiseren. Dat je een soort ‘moederlocatie’ hebt waar de bewoners makkelijk naar de hoofdlocatie kunnen voor begeleiding. En in een plattelandslocatie is dat lastiger te realiseren.”

“Gigantische impact”
Naast de oproep tot kleinschalige opvang werd ook het gebrek aan communicatie van gemeente zijde naar voren gebracht. Zo zei melkveehouder Homme Dijkstra tijdens zijn inspraakmoment dat hij niet te spreken is over de onpersoonlijke brief die hij en zijn gezin op 18 juli ontving. “Aan de inwoners van Binnendyk 42. Iets van reclame? Nee een brief van de gemeente met een kaart waarop ons land ingetekend is. Er was een locatie-onderzoek geweest voor een azc. Een gebied van 33 hectare. Waarvan wij 22 hectare, een zesde deel van onze grond en daarmee omzet, in gebruik hebben. Een deel in eigendom en een deel pacht. Voor ons een gigantische impact. Een onpersoonlijke brief, moeten wij dat op deze manier van de gemeente horen. We hebben hier wakker van gelegen, het doet ons pijn.”

Het was volgens Dijkstra maar een kleine moeite geweest: even een telefoontje, een gesprek op het gemeentehuis of iemand die bij ons langskwam. Maar dat gebeurde niet: “Ik ben wel naar bijeenkomsten geweest waarin ik met de burgemeester en dienstdoende ambtenaar gesproken heb. Op ons initiatief, niets vanuit de gemeente. Hiermee staan jullie wel 1-0 achter.”

Volgens burgemeester Fred Veenstra is het proces zorgvuldig gedaan. “De situatie van deze inwoner wil ik nog heel precies uitzoeken en dan gaan we ongetwijfeld met die meneer in gesprek. Maar in de algemeenheid hebben we er voor gekozen om de mensen die op een bepaalde afstand tot de mogelijke locatie wonen, persoonlijk een brief te schrijven.”

“Veiligheid niet op orde”
Wat op de avond door het grootste deel van de zestien insprekers wordt aangehaald, is dat de veiligheid niet op orde is. De politie in Zuidoost-Fryslân, waaronder Heerenveen valt, bracht in oktober afgelopen jaar naar buiten dat ze zorgen hebben over de plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum bij Rottum en Heerenveen. Uit de zienswijze, waarin werd uitgegaan van 600 bewoners, bleek dat de komst van een AZC ‘’in z’n algemeenheid invloed heeft op de veiligheid en/of veiligheidsbeleving in de omgeving van een AZC. Als politie zien wij dit veelal terug in een toename op het gebied van overlast en/of strafbare feiten.’’

Het mogelijke AZC bij Rottum ligt op het grondgebied van gemeente De Fryske Marren en behoort daarmee feitelijk tot het werkgebied van politie basisteam Sneek. Ondanks dat verwacht politie Zuidoost-Friesland dat de bewoners ‘’in grote mate gebruik zullen maken van de faciliteiten van Heerenveen.’’ Het gevolg daarvan is dat daar meer druk komt op ‘’veiligheid en/of veiligheidsbeleving.’’ Politieteam Zuidoost-Friesland ziet daarbij echter ook mogelijkheden in samenwerking met basisteam Sneek. ‘’Feit blijft wel dat bij meldingen de politie in Heerenveen veelal aangestuurd zal worden.’’

Burgemeester Fred Veenstra herkent zich niet in deze woorden. “De brief die er ligt, met alle respect, die komt van een basisteam en dat is niet het basisteam van De Fryske Marren.”

“Ronduit schandalig”
Piet Sibma sprak als inwoner van De Fryske Marren maar ook als houder van een trainingsstal in Rottum. In zijn betoog liet hij weten zich samen met zijn vrouw enorm veel zorgen te maken over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Dit lieten de Sibma’s ook in een brief aan de het college aan de fractieleden weten. Sigma begon zijn betoog met: “We delen het standpunt dat daadwerkelijke oorlogsvluchtelingen opgevangen moeten worden.”

Daarna vervolgde hij met het delen van de inhoud van het schrijven. Sibma benadrukte dat de raadsleden volksvertegenwoordigers zijn “met de primaire taak om de mening van de bevolking te vertegenwoordigen en waar nodig te verdedigen.” Zijn verbazing is groot “over het niet uitvoeren van een draagvlakonderzoek in de gemeenschappen die grenzen aan de locaties die zijn onderzocht. Er blijkt op geen enkele manier dat de mening van de bevolking serieus genomen wordt. De communicatie over de plannen in het dorp Rottum is ronduit schandalig.”

“Grote zorg over veiligheid schoolkinderen”
Piet Sibma liet evenals anderen weten dat een grote opvang voor asielzoekers niet gewenst is. “Met kleine opvanglocaties worden bewoners veel meer betrokken en hebben een veel groter draagvlak.” Op vraag van Jan van Zanden van het CDA verduidelijkt Sibma het door hem genoemd afbreukrisico voor zijn bedrijf. “We hebben een manegebedrijf waarvan miniaal 50% van onze clientèle uit Heerenveen en omstreken komen. Over het algemeen meisjes van tussen de 11 en 19 jaar die bij ons paardrijlessen nemen. Die komen zomers allemaal op die fiets. Van ouders horen we nu al geluiden dat zij het niet meer veilig vinden om hun kinderen op de fiets naar de manege te laten gaan.”

Ook maken volgens Sibma inwoners zich zorgen over schoolkinderen uit onder andere Sintjohannesga en Haskerhorne die op de fiets naar het voortgezet onderwijs in Heerenveen gaan. “Er bestaat onder de inwoners grote zorg over de veiligheid van hun kinderen.”

Burgemeester Veenstra zegt goed overleg te hebben met zijn eigen politieteam: “Ik sta er voor in dat de veiligheid is gegarandeerd.”

Maandag wordt in Fryslân Fean Plaza een inspraakavond georganiseerd door de gemeente Heerenveen. Op 29 januari gaat de raad van De Fryske Marren met het college in gesprek over het mogelijke azc en op 11 maart neemt de gemeente hier een besluit over.

Bron deels: Omrop Fryslân

Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.
Extra Petear over mogelijk langdurig azc bij Rottum.