Vier opties invulling ‘Driehoek Joure Zuid’, waaronder een ziekenhuis

Door: Douwe Bijlsma Politiek
Schetsen 'Driehoek Joure Zuid' online te bekijken
Schetsen 'Driehoek Joure Zuid' online te bekijken De Fryske Marren

JOURE - Gemeente De Fryske Marren heeft onlangs de schetsen voor de ‘Driehoek Joure Zuid’ ter inzage online gezet. De tekeningen schetsen een beeld van de mogelijke invulling van dit gebied waar het voormalige traject van snelweg A7 liep. Er zijn vier mogelijke scenario’s: wonen, ziekenhuis, sport/voorzieningen en groen/biodiversiteit.

Deze mogelijkheden kwamen tot stand naar aanleiding van de schaatssessies met geïnteresseerden, betrokkenen en belanghebbenden.

De schetsen zijn dus inmiddels uitgewerkt tot voorlopige indelingen en worden begin 2024 als onderdeel van een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.De schetsen zijn te bekijken via deze LINK

Geen aanpassingen
De schetsen worden voor de behandeling in de raad niet meer aangepast. “Maar u kunt eventuele opmerkingen wel plaatsen op het prikbord. Uiteindelijk wordt begin 2024 aan de gemeenteraad gevraagd om een richting voor de verdere planvorming te bepalen”, aldus de gemeente.

Afstemming A7-zone en Driehoek Joure Zuid
De uiteindelijke invulling van de A7-zone en de Driehoek Joure Zuid hebben invloed op elkaar en hierbij is een integrale afweging nodig. “Bij de schetssessies is daarom ook gekeken naar de consequenties voor de invulling van de A7-zone. De voorkeursscenario’s voor de A7-zone en de Driehoek Joure Zuid worden uiteindelijk tegelijk aan de gemeenteraad voorgelegd.”