Kleurrijk Fryske Marren: Stem op de BBB!

Politiek
Kleurrijk De Fryske Marren
Kleurrijk De Fryske Marren Foto: Douwe Bijlsma

DFM - Het aantal lokale partijen in heel Nederland is de laatste tien jaar aanzienlijk gestegen. Geen enkel probleem. Enkel en alleen als er Tweede Kamerverkiezingen zijn. Stemmers op een lokale partij moeten dan een ‘andere’ keuze maken.

 Hoe vind je die keuze? In elk geval maakt één lokale partij het voor zijn kiezers wél duidelijk: de partij Kleurrijk Fryske Marren. Die schaart zich voor de verkiezingen voor de nationale verkiezingen op 22 november alvast achter het verkiezingsbord van de BBB, de BoerBurgerBeweging.

Even kort de historische kleuring: Geeske Holtrop-Hoekstra van Delfstrahuizen, acht jaar raad Lemsterland, veertien jaar Wetterskip Fryslân, kwam in 2014 in de raad van de Fryske Marren. Ze werd in 2021 echter door het CDA uit de fractie gezet. Ze ging alleen door, richtte later de lokale partij Kleurrijk Fryske Marren op. Een partij die verassend sterk, drie zetels haalde bij hun allereerste deelname.

Eendrachtig

Dus kijken Geeske en haar twee medefractieleden Janneke van der Werf-Vaatstra (Lemmer) en Thijs Maat (Rotsterhaule) nu tevreden uit over het BBB bord naar de machtig mooie oostkant van het Tjeukemeer. Ze hebben Robert Lenes uit Rottum ook even uitgenodigd; hij stond indertijd op de Kleurrijke lijst, maar zit intussen voor de BBB in de Provinciale Staten. Het viertal praat anderhalf uur lang eendrachtig samen, dus hebben we alles wat er gezegd wordt even samengevoegd.

Bondgenootschap

En wat zeggen ze dan: kijk eens naar het aantal statenzetels van de BBB in Fryslân, veertien stuks! Kijk ook eens naar de grote groep die namens de BBB nu in de Eerste Kamer zit. Niemand heeft de illusie dat je lokale dingen kunt doen zonder de steun van provincie en rijk. Welnu, dat is voor Kleurrijk Fryske Marren nu gemakkelijk: want ze hebben al een bondgenootschap met de BBB. Dat levert politiek voordeel op. De kracht van BBB is ook meer kracht voor Kleurrijk Fryske Marren. En andersom. ‘Us DNA is gelyk oan dat fan de BBB’.

De BBB heeft vanaf het begin een netwerk uitgelegd door het hele land. We willen weten wat de mensen willen, dat is de grondgedachte. Kleurrijk heeft dat altijd ook gedaan. Als je de verkiezingsprogramma’s van de BBB naast die van Kleurrijk Fryslân legt, blijkt er niet veel verschil te zijn. Allebei zijn gebaseerd op dat iedereen meer vertrouwen krijgt in de overheidspolitiek, als die tenminste luistert naar iedereen. En dat doen BBB en Kleurrijk Fryske Marren beide.

Bovendien, de BBB is niet een partij voor alleen boeren. “Ja, de eerste B staat voor Boeren, maar de tweede B is voor Burgers”. Beide B’s zijn delen van de mienskip, waar Kleurrijk ook voor werkt in de gemeenteraad van de Fryske Marren. Over dat werk zijn ze overigens heel tevreden: van geen zonnepanelen op landbouwgrond, via de Strjitwei in Lemmer naar het de rekenkamer vragen om meer onderzoek. Een eigen dynamiek in de gemeenteraad.

Denktank

Soms zijn er onderwerpen waarvan je niet direct weet wat je ermee moet. Dan is het belangrijkste, luisteren. Luisteren naar de (totale) mienskip. Kleurrijk Fryske Marren doet dat vooral in de denktank vergaderingen, die ze organiseren. Iedereen kan daar alles zeggen. Ook als Kleurrijk nog geen standpunt heeft ingenomen. Zoals ze nu horen over het ketenbeleid, de discussie tussen gevoel van de mienskip en de veiligheid. Vanuit dat luisteren worden de nieuwe standpunten geformuleerd. Luisteren toetsen aan de bestaande standpunten van Kleurrijk (en de BBB).

Betrouen jaan, jout betrouen’

Daarbij wel aantekenen: regels en wetten zijn er om tussen door beoordeeld te worden en zo nodig aan de tijdsgeest te worden aangepast. De overheid moet daarin veel flexibeler zijn. Wetten zijn vaak achterhaald; ze werken benauwend. Die overheid moet betrouwbaarder worden naar de mienskip toe, en dat kan alleen maar door omgekeerd ook vertrouwen in die mienskip te hebben. Betrouen jaan, jout betrouen’. 

Op 28 november is er weer een denktank op de boerderij in Delfstrahuizen. Misschien kan dan de overwinning van BBB in de Tweede Kamer ook al worden gevierd en kunnen de denkers vragen stellen aan de Kleurrijke mensen, die nu al korte lijntjes met de BBB hebben.

Kleurrijk Fryske Marren zou best eens kunnen fuseren met de BBB. Ze denken erover, maar zijn voorlopig al heel blij met het bondgenootschap. Dat schept duidelijkheid, ook voor de kiezers. Kleurrijk Fryslân heeft vertrouwen in de BBB. Dus ook in de stem van iedereen op de BBB. Want dat voelen ze als een stem op Kleurrijk Fryske Marren.