College vraagt 2,3 miljoen euro extra voor uitbreiding gemeentehuis DFM

Politiek
Impressie nieuwe gemeentehuis De Fryske Marren
Impressie nieuwe gemeentehuis De Fryske Marren

JOURE - De Fryske Marren wil het huidige gemeentehuis uitbreiden. Daarbij moet de omgeving ook worden meegenomen. Voorstel is om te komen tot een totaalaanpak, zo wordt aan de gemeenteraad voorgesteld. Het werk beperkt zich dan niet tot het gemeentehuis, maar ook park Heremastate, het gebouw bij de toegangspoort en de parkeergelegenheid worden dan in de plannen meegenomen. Hiervoor is 2,3 miljoen euro extra budget nodig.

Wethouder Barbara Gardeniers: “Het gemeentehuis kun je niet los zien van zijn omgeving. Daarom hebben wij, na intensief overleg met belanghebbenden en omwonenden, ervoor gekozen om dit in de uitbreidingsplannen mee te nemen. Wanneer we alle onderdelen gelijktijdig aanpakken is dat niet alleen efficiënter; het zorgt ook voor een kortere periode van overlast voor omwonenden en onze bezoekers.”

Ontmoeten en verbinden
Sinds de ambtelijke fusie in 2013 maakt de gemeente gebruik van twee gebouwen. Het gemeentehuis Heremstate en Woudtstate op bedrijventerrein de Woudfennen. In 2019 is de keuze gemaakt voor een centrale huisvesting van de gemeentelijk organisatie. Wethouder Gardeniers: “De gemeente is er voor onze inwoners en een centraal, toegankelijk gemeentehuis maakt dat we een slagvaardige dienstverlener blijven. Het zorgt voor een betere samenwerking, biedt inwoners meer duidelijkheid en maakt de dienstverlening persoonlijker, sneller en eenvoudiger.”

Betrekken van de omgeving
Verschillende belanghebbenden, waaronder inwoners, medewerkers en Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg, Moai Skarsterlân en Vogelwacht Joure e.o. hebben meegedacht over het ontwerp. Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen, waaronder de invulling van het klantcontactcentrum en de raadszaal als het zichtbare hart van de lokale democratie.

Op verzoek van de belanghebbenden wordt ook de omgeving bij de uitbreiding van het gemeentehuis betrokken. Met een landschapsarchitect zijn plannen gemaakt voor de aanpak van park Heremastate, waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarden hoog in het vaandel staat.

Vooraan in het park, bij de toegangspoort, staat het pand Herema State 5. In samenspraak met de politie wordt gewerkt aan de mogelijkheid om hier een politiesteunpunt en een locatie voor de buitengewoon opsporingsambtenaars (Boa’s) te realiseren. Het achterste deel van het pand zal worden gesloopt om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Samen met de omwonenden worden de parkeermogelijkheden voor bezoekers en medewerkers verder onderzocht.

Extra investering
Voor de uitbreiding van het gemeentehuis heeft de gemeenteraad eerder 6,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitbreiding zou budgetneutraal worden gerealiseerd, maar vanwege de totaalaanpak is een extra investering nodig. Rekening houdend met de bijkomende algemene prijsstijging van de afgelopen periode, wordt de raad gevraagd om een extra investeringskrediet van 2,3 miljoen euro. Per saldo is er 100.000 euro extra jaarlijks nodig om de kapitaallasten te dekken.

Planning
Naar verwachting besluit de gemeenteraad in de raadsvergadering van woensdag 29 november over het voorstel. In dat geval vindt het Petear op woensdag 15 november plaats.