Politie Zuidoost-Friesland maakt zich zorgen over veiligheid en leefbaarheid bij komst AZC Heerenveen-West

Politiek
Inloopbijeenkomst AZC Heerenveen-West in Thialf Foto redactie
Inloopbijeenkomst AZC Heerenveen-West in Thialf Foto redactie

FRYSLAN - Politie Zuidoost-Fryslân, waaronder Heerenveen valt, heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend op de mogelijke komst van een AZC Heerenveen-West, nabij Rottum in De Fryske Marren. In eerdere situatie was er voor de gemeente Heerenveen al sprake van drie mogelijke locaties voor een nieuwe asielzoekerscentrum. Daar is nu Heerenveen-West als vierde optie bijgekomen.

In de zienswijze schrijft de politie dat de komst van een AZC ‘’in z’n algemeenheid invloed heeft op de veiligheid en/of veiligheidsbeleving in de omgeving van een AZC. Als politie zien wij dit veelal terug in een toename op het gebied van overlast en/of strafbare feiten.’’

Minder investering veiligheid
De politie maakt zich zorgen over de beschikbare capaciteit voor het ‘’bevorderen van leefbaarheid en tegengaan van overlast, primair een gemeentelijke taak.’’ Door de gemeenteraad is onlangs gekozen voor Integraal Veiligheidsplan (IVP) scenario 1. ‘’Dit betekent dat er fors minder geïnvesteerd wordt op het gebied van veiligheid.’’ De politie waarschuwt in de zienswijze dat als er niet op dit punt geacteerd wordt men zorgen heeft over de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van een te vestigen AZC. ‘’Onafhankelijk van waar deze komt.’’ Mede vanwege de omvang van een AZC in Heerenveen-West, 600 bewoners, zijn de zorgen bij de politie over deze plek echter groter.

Grondgebied De Fryske Marren
Het mogelijke AZC Heerenveen-West bij Rottum ligt op het grondgebied van gemeente De Fryske Marren en behoort daarmee feitelijk tot het werkgebied van politie basisteam Sneek. Ondanks dat verwacht politie Zuidoost-Friesland dat de bewoners ‘’in grote mate gebruik zullen maken van de faciliteiten van Heerenveen.’’ Het gevolg daarvan is dat daar meer druk komt op ‘’veiligheid en/of veiligheidsbeleving.’’ Politieteam Zuidoost-Friesland ziet daarbij echter ook mogelijkheden in samenwerking met basisteam Sneek. ‘’Feit blijft wel dat bij meldingen de politie in Heerenveen veelal aangestuurd zal worden.’’

Verder van centrum en nabij De Greiden
Ander punt voor de politie is dat de optie Heerenveen-West verder van het centrum van Heerenveen ligt dan de andere mogelijk AZC locaties. ‘’Dit samen met het grotere aantal bewoners zorgt er naar verwachting voor dat er meer en langere reisbewegingen zijn en daarmee mogelijke gevolgen voor de druk op de infrastructuur.’’ Dat de plek in de nabijheid van wijk De Greiden is is ook een zorgenpunt van de politie. ‘’Deze wijk is bij ons bekend als een meer kwetsbare. Hierdoor kan de komst van een AZC hier meer impact hebben op de leefbaarheid in de wijk.’’

De conclusie in de zienswijze is dat de locatie Heerenveen-West ‘’relatief gezien meer risico’s met zich meebrengt op het gebied van veiligheid en/of veiligheidsbeleving en leefbaarheid dan andere locaties.’’