Zo’n twintig belangstellenden inloopavond AZC Balk

Politiek
Inloopavond AZC Balk in de Treemter Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma
Inloopavond AZC Balk in de Treemter Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

BALK - Dinsdagavond werd er in De Treemter in Balk een inloopavond gehouden over het AZC in het dorp. Het college van Burgemeester en Wethouders van De Fryske Marren heeft de gemeenteraad voorgesteld om het asielzoekerscentrum, geopend in 2016, na 1 oktober voor maximaal drie jaar langer open te houden. Aanleiding is de krapte in de asielopvang en daarmee het verzoek van verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Van der Burg aan de gemeente.

\n \n

 

Bij de inloopavond waren zo’n vijftig mensen aanwezig. Ongeveer twintig daarvan waren omwonenden en andere belangstellenden. De rest van de aanwezigen waren collegeleden, waaronder loco-burgemeester Chris van Hes, raadsleden van verschillende politieke partijen, medewerkers van de gemeente, vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de politie.

Men ging met elkaar in gesprek, er stond een ideeënbus en op plakbriefjes kon wie dat wilde een mening, suggestie of tip achterlaten. Van die laatste twee opties werd weinig tot niet gebruik gemaakt. Naast deze inloopbijeenkomst wordt in opdracht van de gemeenteraad van De Fryske Marren een draagvlakonderzoek gehouden. Daaruit kwam naar voren dat 44% van de deelnemers (sterk) voor een verlenging was en 38% (sterk) tegen. Van de ondervraagde direct omwonenden was 62% (sterk) tegen langer open houden.

‘Afspraak is afspraak’
Uit het draagvlakonderzoek in 2021 bleek ook: ‘Het overgrote deel van de deelnemers geven aan dat de gemeente zich moet houden aan beloftes, ‘Afspraak is afspraak’. Er wordt opgemerkt dat de gemeente van mening kan veranderen, maar dat er ook gedacht moet worden aan de betrouwbaarheid. Verlies van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de gemeente wordt genoemd.’

Sluiten en toch weer open
In juni 2021 besloot de gemeenteraad dat het AZC Balk na vijf jaar de deuren zou sluiten. Dat zou gebeuren op 1 oktober van dat jaar. Echter kwam net voor sluiting de vraag van het COA om de opvang langer open te houden. Op 27 oktober werd toen met algemene instemming alsnog besloten om de Balkster asielopvang voor twee jaar langer open te houden, dus tot 1 oktober van dit jaar.

Vragenlijsten
Voor het nieuwe draagvlakonderzoek zijn inmiddels de vragenlijsten aan inwoners van Balk, Harich en Wijckel verzonden. In afwachting van de uitkomst van het lopende onderzoek is het voorstel van het college om het AZC Balk in ieder geval tot 1 januari 2024 open te houden. Dit voorstel zal door de raad op woensdag 20 september worden behandeld. Op later moment, nadat het draagvlakonderzoek is afgerond, wordt dan het voorstel om het asielzoekerscentrum tot maximaal 1 oktober 2026 open te houden in behandeling genomen.

Lees ook www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/politiek/college-dfm-wil-azc-balk-langer-open-houden-eerst-onderzoek-naar-draagvlak