Mogelijk langer openhouden AZC Balk van agenda gehaald, in september een besluit

Politiek
Het AZC in Balk
Het AZC in Balk

BALK - De planning was om woensdagavond, in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, een besluit te nemen over het al dan niet langer open houden van het asielzoekerscentrum in Balk. Naar aanleiding van het ordevoorstel van de FNP werd het punt echter van de agenda gehaald.

Het voorstel om het AZC Balk wederom langer open te houden werd door het college gedaan naar aanleiding van het verzoek hiertoe door demissionair-staatssecretaris Van der Burg en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Dit gebeurde vanwege het grote tekort aan plekken om asielzoekers op te vangen en daarom bestaande locaties langer open te houden. Het zou hierbij gaan om een verlenging van maximaal drie jaar.

De FNP en met hen een meerderheid van de gemeenteraad is echter van mening dat het nemen van een besluit woensdagavond tekort door de bocht was. ,,Dit stik is net yn Petear west en de bewenners fan Balk, Wyckel en omlizzende doarpen ha net de mooglikheid hân om hjir wat fan te finen of yn te sprekken. We soene as riedsleden, as gemeente, net betrouber oerkomme as we oer dit ûnderwurp in beslút nimme sûnder de bewenners hjir wat oer fyne te litten.’’

Het besluit over het al dan niet langer open houden van het Balkster AZC, dat zoals het nu staat sluit op 1 oktober, zal nu niet eerder dan in september door de gemeenteraad worden genomen.