Provincie ontvangt aanbiedingen bus concessie Fryslân 2024 – 2034

In bedrijf
Foto archief GrootSneek
Foto archief GrootSneek

LEEUWARDEN- Op vrijdagmiddag 21 juli sloot de termijn voor vervoerders om een plan in te dienen voor de nieuwe bus concessie Fryslân. In deze bus concessie doen vervoerders een aanbod voor openbaar busvervoer van 2024 tot 2034. Nu de biedingen binnen zijn, kan de provincie starten met de beoordeling van de plannen. De vervoerder die als beste wordt beoordeeld, mag het busvervoer in Fryslân uitvoeren in de genoemde periode.

De biedingen van de verschillende vervoerders worden beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het aangeboden busvervoer waaronder de ontsluiting van het landelijk gebied.

Aan de vervoerder die het plan heeft met de hoogste kwaliteit wordt de concessie voorlopig gegund. Naar verwachting gebeurt dit rond oktober 2023. Verliezende partijen hebben daarna nog zes weken de tijd om bezwaar te maken, waarna de definitieve gunning plaatsvindt.

De nieuwe vervoerder heeft dan ongeveer een jaar de tijd om zich voor te bereiden om op 15 december 2024 te starten met het aanbieden van openbaar busvervoer.