Sicko Heldoorn nieuwe voorzitter Stichting De Fryske Mole

Door: Ynte Dragt Cultuur en uitgaan
De nieuwe voorzitter Sicko Heldoorn
De nieuwe voorzitter Sicko Heldoorn Foto: De Fryske Mole

FRYSLAN - Stichting De Fryske Mole krijgt in het voorjaar van 2024 twee nieuwe gezichten in het bestuur.  De voorzittershamer is overgedragen aan Sicko Heldoorn. Hij is per 1 maart de nieuwe voorzitter van de stichitng en volgt daarmee Wiepke Schukken op die na meer dan 8 jaar helaas door ziekte zijn functie als voorzitter moest neerleggen. Nieuw in het bestuur is ook Piet van der Velde uit Dronryp, hij neemt het stokje over van vertrekkend bestuurslid en onderhoudscoördinator Fokke Busman. 

De nieuwe voorzitter, Sicko Heldoorn voormalig gedeputeerde en burgemeester en was voorheen onder meer voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (landelijke organisatie van binnenvissers), de IFKS (Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen) en is dat nog van de / Beroepschartervaart). Het bestuur verwacht dat het motto van Stichting De Fryske Mole ‘Wyn, wetter en kreakjend hout’ de heer Heldoorn als zeiler zeker ook zal passen.

Cultuurhistorische iconen
Sicko Heldoorn zegt over zijn nieuwe functie: “Ik houd van water, het Friese landschap en de Friese geschiedenis. De Fryske Mole heeft vooral poldermolens in bezit. Deze staan verspreid door de provincie en soms ver van de bebouwde kom. Ik vind het van groot belang dat ook deze cultuurhistorische iconen in het Friese landschap goed worden onderhouden en gebruikt.”

“Ik ben Wiepke Schukken dankbaar voor zijn inzet voor de molens in Fryslân en hoop zijn werk met evenveel enthousiasme voort te kunnen zetten. Ik kijk uit naar de samenwerking met het bestuur, medewerkers en vooral de vrijwillige molenaars, die ik de komende tijd graag wil leren kennen.”

Stichting De Fryske Mole heeft 42 vooral poldermolens verspreid door de provincie Fryslân in eigendom en beheer.