Mogelijk munitieopslag nabij Lemmer en Bantega: DFM dient zienswijze in op plannen

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Munitieopslag van defensie bij Veenhuizen.
Munitieopslag van defensie bij Veenhuizen. Foto Defensie

LEMMER - Defensie is op zoek naar een geschikte locatie voor een NAVO-munitieopslag. Een optie die in het vizier is zijn de weilanden bij Lemmer, Bantega, Echten en Oosterzee. Gezien de grote impact op de omgeving heeft De Fryske Marren haar zienswijze ingediend.

Locatie ‘Lemmer’ is één van zes de mogelijke plaatsen voor de opslag van munitie. Dit komt voort uit de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma voor Defensie’. Het gaat om een eerste verkenning door het ministerie van Defensie.

Gevarenzone
Op het terrein moeten 480 zeecontainers met munitie worden gestald die direct gereed voor transport moeten staan. Indien er wordt gewerkt met ondergrondse opslag geldt er een gevarenzone om het complex van maximaal 1900 meter. Als de munitie bovengronds wordt opgeslagen gaat het om een straal van 7,5 kilometer.

Er wordt inspraak gevraagd van belanghebbenden, zoals instanties, bedrijven en inwoners. Vervolgens wordt er per gebied bekeken waar rekening mee moet worden gehouden. Voorafgaand aan de besluitvorming vindt er opnieuw een participatietraject plaats.

“Grutte konsekwinsjes”
Wethâlder Chris van Hes: “Wy hawwe in sjenswize yntsjinne om ’t dizze plannen grutte konsekwinsjes hawwe kinne foar ferskate sektoaren. Tink oan wenjen, wurkjen, rekreearjen en lânbou. Foar agrariërs komt der bygelyks minder grûn beskikber en dat rekket de bedriuwsfiering. Wy wolle fan it ministearje hearre wat de effekten binne fan sa ’n ûntwikkeling.”

Voorwaarden locatie
Op de uiteindelijke locatie wordt munitie gestald. Vanwege veiligheidsredenen mogen in de directe omgeving geen of nauwelijks woningen staan. De locatie mag bovendien niet te ver van de Eemshaven liggen.

Overlast door springterrein
Ook is in de plannen een ander gebied aangeduid voor springterrein, om te oefenen en trainen met explosieven. De gemeente maakt zich zorgen over de gevolgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om trillingen, verstoringen, geluidshinder, maar ook het contrast met open landschap en natuurwaarden en de gevolgen voor grondgebruikers en grondeigenaren. Een springterrein past bovendien niet bij de gemeentelijke Omgevingsvisie en daarom is aan het ministerie van Defensie gevraagd dit te schrappen uit de plannen.