Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Gemeentehuis Joure
Gemeentehuis Joure Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Kijk voor alle officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Onderstaand de bekendmakingen:

01/11/2023 - Harich, Trophornsterweg 2: het realiseren van 6 trekkershutten en 4 chalets (OV 20210516)

01/11/2023 - Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Haskertille 31 te Oudehaske, plaatsen van een tuinoverkapping aan de achterzijde (OV 20230487)

01/11/2023Pasteurweg 16 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een kozijn (OV 20230570/)

01/11/2023Prof Titus Brandsmaweg 6 a te Joure: verleende vergunning verbouwen van het voormalige schoolgebouw tot appartementen (wijziging op eerdere vergunning OV 20220038)

01/11/2023Utbuorren 49 te Terherne: verleende vergunning verlengen van de bestaande ligboxenstal (OV 20230518/)

01/11/2023Emmakade 2 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230072)

01/11/2023Jan Schotanuswei 9 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230120)

01/11/2023Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230118)

01/11/2023Koopmanweg 30 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning milieuneutrale melding (OV 20230618)

01/11/2023Mastersein 12 te Idskenhuizen: verleende vergunning plaatsen van een nieuwe damwand achter de bestaande damwand, waardoor de invaart verbreed wordt. (

01/11/2023Hoge Zomerdijk 5 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230073)

01/11/2023De Achte 11 te Terherne: verleende vergunning bouwen van een recreatie-villa (OV 20230486/)

01/11/2023Harichsterdyk 76 te Harich: aanvraag vergunning realiseren van een Bed en Brochje in de bestaande woning (OV 20230622)

01/11/2023Boarnsweachsterdyk 7 te Boornzwaag: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230456/)

01/11/2023Bovenkruier 15 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230121)

01/11/2023Steiger 34 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van het woonhuis aan de achterzijde (OV 20230626)

01/11/2023Streek 47 a te Sintjohannesga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230119)

01/11/2023Houtvaartweg 77 102 te Boornzwaag: verleende vergunning bouwen van een overkapping (legalisatie) (OV 20230458/)

01/11/2023Kennisgeving coördinatiebesluit Wro Koarte Ekers 2 te Joure

01/11/2023Hoitebuorren 23 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230117)

01/11/2023Geert Knolweg 53 te Joure: aanvraag vergunning verhogen van het dak van de bijkeuken i.v.m. het isoleren (OV 20230623)

01/11/2023Koarte Ekers te Joure: aanvraag vergunning bouwen van 12 woningen op het terrein van een voormalige kwekerij (OV 20230629)