FOTO’S / Zeer geslaagde reünie in Oudemirdum

Algemeen
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto

OUDEMIRDUM - Er was tweemaal een uitstel maar de derde keer ging het door. Ruim honderd reünisten kwamen anderhalve week geleden naar Oudemirdum. De organisatie spreekt dan ook van ,,in tige slagge reüny’’.

Middelpunt voor het ophalen van herinneringen was het dorpshuis van Oudemirdum. Naast de mensen die zich vooraf opgegeven hadden bij de commissie waren er ook ,,minsken dy’t gewoan efkes lâns kamen.’’ Allen echte Oudemirdumers ,,dy’t hjir dus wenne ha, mar ek minsken út de buert dy’t hjir op skoalle sitten hawwe. Der wie dus praat genôch’’, blikt Rommert van der Veen terug.

In het MFC werd koffie gedronken en daar werden ook de lunch en het dinerbuffet genuttigd. Er werden in het dorpshuis met een beamer foto’s vertoond van de vorige reünie, maar ook foto’s uit het verleden van Oudemirdum.

Vele herinneringen
De vele herinneringen die boven kwamen werden nog versterkt door bezoeken die er werden gebracht aan bijvoorbeeld de Fonteinkerk met organist Walter Smink en bezoekerscentrum Mar & Klif, op het terras bij de Hege Gerzen met uitzicht op het IJsselmeer en de historische infoborden en de boerderij van de familie Westra. Om de terugkeerders te vervoeren werd er een oude FRAM bus ingezet.

Ook konden de reünie deelnemers terug naar school. ,,Trije leerkrachten wiene der om de minsken de skoalle sjen te litten. De measten binnen hjir wol op skoalle west, mar dat wie faaks noch wol is âlde skoalgebou.’’ In de school werden ook oude foto’s getoond.

Terug uit Amerika
Eén van de aanwezigen was René Veltman. Hij woont sinds 2003 in Amerika met zijn vrouw Marjan uit Nijemirdum en hun kinderen. René werkt daar in de vliegtuigindustrie, hij bouwde bijvoorbeeld mee een de JSF straaljager. Ze waren niet van plan om dit jaar naar Oudemirdum te komen maar omdat de reünie er was zijn ze toch langsgekomen.

Aangezien ze thuis dieren hebben kon het gezin niet allemaal op hetzelfde moment naar Fryslân komen. Marjan is een paar weken voor de reünie naar Oudemirdum gekomen, samen met een paar de van de kinderen. René zelf vloog rond het reünie weekend met hun zoon op en neer. ,,Ik vond het geweldig maar ik had graag wat meer oud-schoolgenoten willen ontmoeten. Maar er waren ook mensen die ik al meer dan 30 jaar niet had gezien.’’

2026 weer
De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde reünie. ,,En dat wie mei te tankjen oan it moaie waar.’’ Ook kijkt men alweer verder. ,,Yn 2026 bestiet it doarpsbelang Aldemardum 100 hier en dan wurd der sa at it no liket werd in reüny hâlden.’’

Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto
Geslaagde reünie in Oudemirdum Eigen foto