Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Algemeen
Afbeelding

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Kijk voor alle officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Onderstaand de bekendmakingen:

Stembureaus Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterkip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland
09-02-2023, Gemeenteblad 2023, 57051

Rectificatie: Midstraat 13 te Joure: weigering vergunning tijdelijk plaatsen van een geldautomaat (OV 20220700/7354935)
09-02-2023, Gemeenteblad 2023, 57307

Locaties 13 verkiezingsborden gemeente De Fryske Marren verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland
09-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55867

Pontdyk 8 e te Langweer: aanvraag vergunning vervangen van de damwand en uitgraven van grond t.b.v het vergroten van de insteekhaven (OV 20230082)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55755

Trekkersweg 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning vervanging van de woning en koppeling van de stal aan de woning (OV 20230084)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55752

De Polle te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/A/9619): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 28 appartementen (OV 20220449)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55843

Scharsterlaan 3 te Boornzwaag: aanvraag vergunning plaatsen van een schuur in de tuin (OV 20230074)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55788

Strjitwei 10 te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen een winput (OV 20220682)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55847

Prinses Irenestraat 26 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakopbouw (OV 20230083)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55753

Voorstreek 120 te Sloten: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230010)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55582

Wieldyk 11 te Mirns: aanvraag vergunning herbouwen van een schuur (OV 20230075)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55785

Wilhelminastraat 29 A te Balk: aanvraag vergunning vervangen van het bestaande dak van een berging (OV 20230080)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55779

Kooilaan 16 te Joure: aanvraag vergunning toevoegen van een extra verdieping (OV 20230011)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55741

It Kromme Far 59 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230081)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55761

Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van 9 cameramasten op een transformatorstation van Liander (OV 20230077)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55782

Fonteinwei 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning vervangen van het bijgebouw (OV 20220676)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55745

Hoge Dijk 44 te Sintjohannesga: verleende vergunning vervangen van de garagedeur d.m.v. een kozijn met 2 ramen en onderpanelen (OV 20230002/)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55557

Bestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 48
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55602

De Warren 29 te Joure: verleende vergunning oprichten van een aanbouw aan de woning (plaatsen van een slaap- en badkamer unit achter de woning) (OV 2008-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55569

Kooilaan 26 te Joure: verleende vergunning bouwen van een woning met bijbehorende gebouwen (OV 20220422/)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55578

Boarnsweachsterdyk 25 te Boornzwaag: verleende vergunning realiseren van vervangende nieuwbouw (OV 20210662/)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55572

Huisterheide 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220787/)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55567

Smak 27 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230031/)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55562

Koets 8 te Rottum: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20220478/)
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55575

Besluit hogere grenswaarde Molenweg 10 in Oosterzee
08-02-2023, Gemeenteblad 2023, 55726

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De Fryske Marren 2023
07-02-2023, Gemeenteblad 2023, 52698

Voorgenomen verkoop van grond met opstal door de gemeente De Fryske Marren aan stichting Dynhus 06-02-2023, Gemeenteblad 2023, 51239