Boek over de familiegeschiedenis van het Gaasterlandse geslacht Hospes

Algemeen
Afbeelding

OUDEMIRDUM - Onlangs verscheen een vervolg op het boek Genealogieën van de diverse geslachten Hospes (1968), Familie-geschiedenis van het Gaasterlandse geslacht Hospes. Dit boek beschrijft de geschiedenis van een familie die haar wortels heeft in Gaasterland. 

Oudemirdum is de plaats waar hun stamboom ‘ontkiemt’. In de eerste generatie ontspruiten twee takken aan de stam. Als Napoleon in 1811 iedereen die nog geen achternaam heeft, verplicht er alsnog één aan te nemen, laat de ene tak zich bij de burgerlijke stand inschrijven onder de naam Hospes, terwijl de andere tak zich meldt met de naam Brouwer.

Vandaag de dag wonen er nog steeds veel nakomelingen van deze Hospestak in Friesland. Hospes, een niet alledaagse naam! Maar wat betekent die naam en zijn alle Hospessen die we tegenkomen familie van elkaar? Jacob Hospes (1915-1979) deed er onderzoek naar en kwam er achter dat er zeven verschillende geslachten zijn, waarvan de stamvaders los van elkaar (dat is: zonder dat er een familierelatie tussen hen bestond) de familienaam Hospes aannamen.

Eind jaren zestig/begin jaren zeventig van de vorige eeuw gaf hij twee boeken uit; één over wat hij het Schoterlandse geslacht noemde en één over de overige geslachten, waaronder het Gaasterlandse. Inmiddels zijn er meer dan vijftig jaar verstreken en de zeven generaties die het Gaasterlandse geslacht toen telde, zijn anno 2022 uitgegroeid tot tien generaties. Hoog tijd dus voor een actualisatie.

Zoals de titel al zegt, beperkt dit boek zich tot het Gaasterlandse geslacht. Niet alleen is de oorspronkelijke beschrijving geactualiseerd en bijgewerkt, de stamboomgegevens zijn bovendien aangevuld met levensverhalen. Heel veel familieleden hebben hieraan meegewerkt. Het zijn vooral hun verhalen waardoor het boek zich onderscheidt van een ‘gewone’ genealogie.

Een samenvatting van de geschiedenis van Gaasterland en andere achtergrondverhalen plaatsen deze familiegeschiedenis in een context. Januari 2023. In eigen beheer uitgegeven door Hendrik J.C. Hospes te Den Haag Meer informatie: penh.hospes@live.nl

Afbeelding