Politie, FUMO en gemeente doen grote controle op Lemsterhoek

Algemeen
Foto Google Maps
Foto Google Maps

LEMMER - Vandaag is er door politie, Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en gemeente De Fryske Marren een grote controle geweest op bedrijventerrein Lemsterhoek in Lemmer. Er werd gecontroleerd op mogelijke ondermijnende activiteiten. 

Ook werd er door de instanties gekeken of de bedrijvigheid op Lemsterhoek in overeenstemming is het het bestemmingsplan. De controle richtte zich eveneens op eventuele bouw-, brandveiligheid-, milieu- en/of overige overtredingen. Met de opgedane kennis wil gemeente De Fryske Marren haar informatiepositie vergroten.

Landelijke toename ondermijning
Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor in ons land, dat vormt ook de aanleiding voor de controle in Lemmer. De Fryske Marren wil voorkomen dat ondernemers in onze gemeente hier last van krijgen. ,,Dit is dan ook één van de doelstellingen die is opgenomen in ons Integraal Veiligheidsplan. Een veilig en leefbaar bedrijventerrein is belangrijk om goed te kunnen ondernemen’’, zo laat de gemeente weten.

Duidelijk signaal
De Lemsterhoek is het eerste bedrijventerrein dat gecontroleerd is in de gemeente. Burgemeester Fred Veenstra: ,,Criminele activiteiten vinden helaas overal in het land plaats. Gezien de toename van ondermijning is het goed om als gemeente de vinger aan de pols te houden en te weten wat zich op onze bedrijventerreinen afspeelt. Ondermijning wordt niet getolereerd. Deze controles geven een duidelijk signaal.”