Provincie Fryslân wil meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit

112
Provincie Fryslân wil meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit
Provincie Fryslân wil meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit Foto: Ricardo Veen

FRYSLAN - De provincie Fryslân wil meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Het risico op bijvoorbeeld witwassen neemt ook in Fryslân steeds meer toe. Dus moet de politiek daar beter op voorbereid worden.

Het laatste jaar wordt er steeds meer aandacht besteed aan deze vorm van criminaliteit. Zo zijn er cursussen geweest voor ambtenaren en ondernemers om verdachte situaties beter op te merken.”We zijn beschermers van de publieke zaak”, zegt commissaris van de Koning Arno Brok. “Er ligt veel bevoegdheid bij gemeenten, bij de burgemeesters. Maar de ministers hebben de commissarissen gevraagd om dit ook scherp te houden als ze op bezoek zijn bij gemeenten en dit punt te bespreken.”

 De provincie kan ook een rol spelen in de aanpak van verdachte situaties. “De provincie is vergunningverlener op het gebied van milieu, grondtransacties, aankopen, maar ook bij het geven van subsidie”, licht Brok toe.

De commissaris vindt dat de provincie bewust moet zijn hoe het omgaat met publiek geld: “Er zijn natuurlijk ook mensen actief die niet altijd met goede bedoelingen bezig zijn.”

De provincie zal ook meer investeren in de eigen organisatie, vertelt Brok. “Het wordt meer besproken, er wordt meer controle uitgeoefend.

“Wij zetten ook meer dan vroeger het instrumentarium van de Bibob in, het instrument om te toetsen of ondernemers wel met goede zaken bezig zijn. Bij het aanvragen van een vergunning bijvoorbeeld.”

‘Waterbedeffect’

Diverse organisaties waarschuwen voor het ‘waterbedeffect’. Omdat in Noord-Brabant, Limburg en de haven van Rotterdam ondermijnende criminaliteit harder wordt aangepakt, verplaatsen criminelen zich naar andere provincies. Volgens Brok is de provincie daar alert op, maar er zou nog meer aandacht voor moeten zijn. “Als ik zie hoeveel politiek-bestuurlijke aandacht er is in Limburg, Gelderland en Brabant voor ondermijning en hoe smal dat nog bij ons is in Fryslân, dan is dat uit balans. Extra reden om dit op de agenda te zetten.