Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen verder als Dynhus

Eigen foto

REGIO - Woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen werken onder de nieuwe naam Dynhus. Reden is dat de corporatie beter voorbereid op de toekomst wil zijn en maatschappelijke opgaven in de regio spelen. Begin vorig jaar waren de beide woningbouwbedrijven al gefuseerd tot één juridische organisatie.

Dynhus wil de huurders meer bieden dan een dak boven hun hoofd. ''Onbelemmerd de ruimte dat is wat we onze huurders willen geven. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat er een passende woning is voor iedereen die in De Fryske Marren en Súdwest Fryslân een huis wil huren. Daarvoor is er een gevarieerd en modern bestand van circa 3700 woningen'', zegt Aart Rekers namens de maatschappelijke huisvester.

Klaar voor de toekomst
Begin 2020 waren Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen al gefuseerd tot één juridischeorganisatie. “Het jaar 2020 hebben we nodig gehad om ervoor te zorgen dat we als één organisatieklaar zijn voor de toekomst”, zegt Aart Rekers, bestuurder van Dynhus. De naam Dynhus zegt het al:‘jouw huis’. De maatschappelijk huisvester wil zorgen voor een goede woning als basis, dat voor mensen als thuis voelt. Dit is volgens Rekers belangrijk voor een fijn leven. 


Over de vraag waarDynhus voor staat is Rekers duidelijk: “Als Dynhus staan we dichtbij de huurders van onze woningen We maken tijd om met mensen in gesprek te gaan. We luisteren daarbij en spelen in op de woonbehoeften van huurders. Persoonlijk en op maat.” Niet alleen de relatie met huurders vult Dynhus anders in. Ook wil ze haar samenwerking met relaties verstevigen. “Samenwerken is voor ons heel belangrijk. Met samenwerkingspartners en huurders zetten we ons in om de buurten, dorpen en steden leefbaar te houden.”, vervolgt Rekers.

Maatschappelijke opgaven
Dynhus heeft verschillende uitdagingen voor de toekomst volgens Rekers: “We gaan allereerst
zorgen dat we onze woningen betaalbaar houden voor huurders met een laag inkomen. Ook willen
we dat er voldoende woningen worden gerealiseerd die passen bij de vraag van huurders. Zoals
woningen voor senioren met een slaap- en badkamer op de begane grond.”

Daarnaast heeft de woningcorporatie de ambitie om de verduurzaming van al haar huizen te versnellen. “Hiermee willen we de woonlasten van de huurders verlagen. We zijn bezig om op zo’n 2.300 huurhuizen zonnepanelen te installeren. Het afgelopen jaar zijn al ruim 630 huizen voorzien van zonnepanelen”, zegt Rekers.

Tot slot wil Dynhus er zijn voor mensen die naast de behoefte aan een passende woning
ook een zorgvraag of andere sociale problematiek hebben. Zij zoekt daarin samenwerking met haar
partners. Rekers: “Dit alles kunnen en willen we niet alleen doen. We kijken ernaar uit om samen
onze partners en huurders dit mooiste stukje van Fryslân nog mooier te maken.”

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden