Weblog burgemeester Fred Veenstra: Een drukke week

Foto De Fryske Marren

DFM - In zijn weblog gaat burgemeester Fred Veenstra deze keer in op het weer naar school kaan van de kinderen, op de avondklok en laat Veenstra het winterweer de revue passeren. Daarnaast laat hij weten dat de verdeling van de gelden uit het Gemeentefonds positief uit gaat pakken voor De Fryske Marren.

Onderstaand de weblog:

Op allerlei terreinen gebeurde er weer heel veel deze week. Tijdens de persconferentie van onze premier werd definitief bekend gemaakt dat de basisscholen volgende week weer open gaan. Vanaf 10 februari mag je bij winkels weer artikelen ophalen die je daarvoor hebt besteld. De avondklok zal nog wel even blijven.

Voor de kinderen is het goed dat ze weer naar school kunnen. Ik vertrouw erop dat de leraren en directies erin zullen slagen het voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren. Voor de winkeliers is het mooi dat er iets meer ruimte komt. Laten we wat we nodig hebben bestellen bij de lokale detailhandel om er met zijn allen voor te zorgen dat we de winkels in onze dorpen door deze crisis heen helpen. De avondklok is nodig om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreid.

Ik merk om mij heen gelukkig dat de meeste mensen begrip hebben voor die avondklok. Uit onderzoek blijkt dat de groep die er om allerlei redenen tegen is eigenlijk maar heel klein is.
Toen ik deze week na de raadsvergadering tegen half twaalf naar huis reed (natuurlijk in het bezit van de nodige verklaringen) was het erg rustig op straat. We houden ons keurig aan de regels in onze gemeente. Mooi.

Voor de komende dagen wordt veel sneeuw en vorst voorspeld. Dat betekent dat de overheden en ijsclubs zich voorbereiden op winterse activiteiten. Als er geschaatst kan worden op ijsbanen en natuurijs dan moet dat in goede banen worden geleid. Wat kan er wel en wat niet binnen onze coronamaatregelen? Ik hoop dat iedereen kan genieten van de winterpret, maar dat we wel heel goed rekening met elkaar houden en de noodzakelijke regels opvolgen.

Bij de gemeenten in Nederland was deze week de financiële positie weer eens het gesprek van de dag. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd (eindelijk) bekend gemaakt hoe het geld voor de gemeenten vanaf 2023 waarschijnlijk verdeeld gaat worden. Dat geld, uit het zogenaamde Gemeentefonds, is voor onze gemeente iets meer dan 60% van onze inkomsten. Het gaat dus om heel veel geld, voor ons om bijna € 80 miljoen.

Uit de cijfers blijkt dat het voor De Fryske Marren positief kan uitpakken. Dat is mooi, want tot nu toe zijn we in Fryslân de gemeente die het laagste bedrag per inwoner krijgt. Maar de helft van de Friese gemeenten en op één na alle Groningse en ook veel Drentse gemeenten gaan er soms fors op achteruit.
Dat leidde tot veel verontwaardigde en verdrietige reacties. Hoe kan dit? Bijna alle gemeenten hebben immers nu al tekorten, de sociaal-economische situaties is minder florissant dan in andere delen van het land en vooral in Groningen heeft men al lang het gevoel een soort ‘wingewest’ te zijn.
Het ministerie erkent dat de cijfers voor het Noorden slecht uitpakken en wil zoeken naar maatregelen om de pijn te verzachten. Maar daar gaan we niet op wachten. Als noordelijke bestuurders hebben we elkaar snel gevonden. De provincies steunen de gemeenten en de eerste acties richting ‘Den Haag’ komen al op gang.

Het gaat over geld. Voor heel veel inwoners zijn deze acties vanuit de overheid een ver-van-mijn-bed-show. Maar het gaat juist om de mensen die in het Noorden wonen. Voor hen zijn de gemeenten aan het werk. Het geld is dus nodig om alle taken die gemeenten hebben uit te voeren en alle voorzieningen, van wegen tot sportvelden en bibliotheken, in stand te kunnen houden.

Ook de komende weken is er dus weer genoeg te doen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.