Weblog burgemeester Fred Veenstra: de laatste van 2020

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - In zijn laatste wekelijkse weblog van 2020 schrijft burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren deze keer over het werk dat er in de laatste dagen van het oude jaar nog wordt verzet door medewerkers van de gemeente. Ook haalt hij de besprekingen met onder andere de politiechef en officier van justitie aan over de veiligheid tijdens oud en nieuw. Het carbidschieten met twee personen per locatie passeert de revue, evenals de andere andere 'viering' van het overgaan van 2020 naar 2021.

Onderstaand de weblog:

De laatste dagen voor de jaarwisseling zijn voor gemeenten anders dan andere dagen. Veel medewerkers en bestuurders genieten van een aantal welverdiende vrije dagen. Anderen zijn gewoon aan het werk. De milieuterreinen zijn open en de oud papier containers worden verspreid. De balies zijn ook open. Maar voor een deel van de mensen is het extra druk. Zoals ieder jaar vraagt het oud en nieuw-gebeuren veel aandacht. De buitendienst zorgt ervoor dat containers worden weggehaald en afvalbakken worden afgesloten. De draaiboeken krijgen een laatste update. Daar zijn de medewerkers bij betrokken die zich bezighouden met veiligheid, handhaving en communicatie.

En er is deze dagen nog het nodige overleg. Dat geldt ook voor mijzelf. Op maandag een driehoeksoverleg met de politiechef en de officier van justitie om de inzet van politie en handhavers te bespreken. Wat zijn de tolerantiegrenzen die we gaan hanteren? Op dinsdag een overleg met alle Friese burgemeesters om de laatste stand van zaken vanuit het Veiligheidsberaad en de mogelijke gevolgen voor onze provincie te bespreken. Op donderdagmorgen bespreek ik met de buurtagenten en de handhavers de definitieve inzet voor oudejaarsdag en aan het eind van de middag ben ik bij de briefing voor de hulpverleners die in de avond en nacht op pad gaan. Bijna allemaal zaken die ieder jaar in de agenda staan.

Maar dit jaar is ook de oud- en nieuwviering anders dan anders. De vraag is overigens of ‘viering’ dit jaar wel het juiste woord is. We moeten immers ons uiterste best doen om het coronavirus in bedwang te krijgen. En om te zorgen dat de ziekenhuizen niet nog meer overbelast raken. Daarom geen grote (en kleine) feesten, geen vuurwerk, niet met meer dan twee personen op straat en geen groepen bij het carbidschieten. In de afgelopen weken hebben we vanuit de gemeente contact gehad met veel carbidploegen en groepen jongeren in bijna alle dorpen. Vanuit het jongerenwerk van De Kear is er extra inzet om ook in deze vakantieperiode activiteiten aan te kunnen bieden.

Ik heb het idee dat veel mensen begrip hebben voor het feit dat we dit jaar geen gewone jaarwisseling kunnen hebben. Het aantal mensen dat meent nog (oud) vuurwerk af te mogen steken en daarmee voor overlast en extra risico’s zorgt, is een kleine minderheid. Dat biedt hoop op een goede jaarwisseling.

Een jaarwisseling, een overgang van 2020 naar 2021. Van een jaar met zorg, verdriet en onzekerheid naar een jaar waarin we hoop mogen hebben op het einde van de crisis en op een nieuw perspectief. Daar gaan we het tijdens de nieuwjaarstoespraak verder over hebben. Er is in januari geen nieuwjaarsreceptie. Maar op 6 januari wel een digitale nieuwjaarswens (met toespraak) vanuit het gemeentehuis, die u via een livestream kunt volgen.

Voor nu wens ik iedereen een goede jaarwisseling en een goed 2021.
Weblog burgemeester Fred Veenstra.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden