Verschillende vernielingen tijdens de jaarwisseling in Sintjohannesga en Rotsterhaule

SINTJOHANNESGA - Dorpsbelang maakt op de Facebookpagina Sintjohannesga/Rotsterhaule melding van verschillende vernielingen tijdens de afgelopen jaarwisseling in de dorpen.

,,Onder andere een aantal verkeersborden en een bushokje hebben het niet overleefd. Eerder zijn er al vogelhokjes gesneuveld'', aldus dorpsbelang. Ook bleek de kerk met verf te zijn besmeurt. Het bestuur heeft gemerkt dat er de nodige discussie is ontstaan en heeft zichzelf de vraag gesteld: ,,Laten we dit gebeuren, vinden wij deze vernielingen normaal?'' Dorpsbelang geeft aan te streven naar een fijne woonomgeving voor alle bewoners. ,,Vernielingen horen daar niet bij!''

Het bestuur doet daarom een oproep aan iedereen om melding van vernielingen of overlast te maken bij de politie of via een zogenaamde fixi melding. ,,Voor de duidelijkheid, we willen geen heksenjacht ontketenen, maar er met elkaar voor zorgen dat vernielingen tot het verleden behoren.''

Er is inmiddels ook contact met de dorps-coördinator geweest. Dorpsbelang sluit af met de woorden: ,,Laten we met elkaar streven voor een mooie leefbaarheid in onze dorpen waar een ieder zich veilig voelt!''