Vele regenwater maakt dat Woudagemaal wordt opgestart, publiek vanaf zondag welkom

Het Woudagemaal in Lemmer wordt zaterdag opgestart Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

LEMMER - Er is de afgelopen dagen veel regenwater gevallen en ook de komende dagen wordt nog veel regen en harde wind verwacht. Wetterskip Fryslân heeft daarom besloten om het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer morgen, zaterdag 14 januari, op te starten. Het stoomgemaal wordt ingezet om het overvloedige water af te voeren van de Friese boezem. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zet Wetterskip Fryslân de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.

De afgelopen week is er rond de 25 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Ook de komende dagen wordt veel regen verwacht. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigt raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en Woudagemaal kunnen gezamenlijk ongeveer 14 miljoen m3 water per etmaal afvoeren. Daarnaast draait ook gemaal de Heining bij Marrum op volle toeren.

Waterstanden
Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem is -52 cm. N.A.P. Begin deze week was de waterstand gemiddeld -58 cm. N.A.P. Vanwege de weersverwachting had Wetterskip Fryslân de waterstand preventief verlaagd. Inmiddels is dit weer gestegen naar een gemiddelde waterstand van -50 cm. N.A.P. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en beperkte spuimogelijkheden in het noorden.

Bezoek het Woudagemaal onder stoom
Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken is vanaf zondag 15 januari 10.00 uur welkom. Het gemaal is, zolang het in werking is, iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Reserveren kan via https://bit.ly/3QEicya Het Woudagemaal is vanwege de voorbereidingen voor het opstarten zaterdag 14 januari gesloten voor publiek.