Tot en met 7 oktober bijeenkomsten 'Week tegen de eenzaamheid'

Foto Pixabay

DFM - We praten er niet gauw over. Al denken we er met zijn allen veel over te weten. Het onderwerp eenzaamheid gaat vaak over anderen. Over mensen van wie je vermoed dat ze eenzaam zijn. Of over mensen die misschien wel alleen zijn, maar zich niet helemaal óf juist helemaal niet eenzaam voelen. Kortom: eenzaamheid is een lastig onderwerp. Helemaal als je jezelf (soms) zo voelt. En wat je dan precies voelt, is zo ontzettend persoonlijk… dat maakt het zo lastig en zo ongrijpbaar.

Een mooie manier om het grijpbaar te maken, is door er met elkaar over in gesprek te gaan. En dat gaat Sociaalwerk De Kear doen. Van donderdag 30 september tot en met donderdag 7 oktober wordt er landelijk aandacht geschonken aan het thema eenzaamheid. Tijdens de 'Week tegen eenzaamheid' worden op verschillende plekken in de gemeente De Fryske Marren gesprekken gevoerd over dit thema.

Dit gebeurt op al bestaande ontmoetingsplekken, sociale cafés en koffie ochtenden. Medewerkers van onder andere het sociaal wijkteam, wijkverpleging, woningbouwcorporatie en Sociaal Werk De Kear gaan bij verschillende locaties langs om in gesprek te gaan met iedereen die hierover mee wil praten om zo meer zicht te krijgen op wat er leeft en speelt rondom dit thema.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:
Vrijdag 1 oktober van 15.00 tot 16.30 uur, locatie OBS de Brêge in Scharsterbrug
Dinsdag 5 oktober van 9.30 tot 11.30 uur, locatie Sociaal Café, Bogermanstraat 3 in Balk
Dinsdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur, locatie De Mix, Brugstraat 1 in Joure
Woensdag 6 oktober van 10.00 tot 11.30 uur, locatie Sociaal Café, Omloop 1 in Sint Nyk
Woensdag 6 oktober van 10.00 tot 12.00 uur, locatie Sociaal Café, Straatweg 52D in Lemmer
Woensdag 6 oktober van 15.00 tot 16.30 uur, locatie Jeugd/jongeren inloop,
Schoolplein de Wâlliker, Jan Schotanuswei 46 in Oudemirdum
Woensdag 6 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, locatie Huiskamer ’t Fredehûs, Dubbelstraat 10 in Balk
Vrijdag 8 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, locatie Huiskamer ’t Fredehûs, Dubbelstraat 10 in Balk

Ook na deze week kan men mensen (blijven) ontmoeten tijdens de UP gesprekken. Meer informatie over deze gesprekken is te vinden op www.sociaalwerkdekear.nl