Ruim 770 vrijwilligers aan de slag tijdens Natuurwerkdag in Fryslân

FRYSLAN- Zaterdag 6 november gaven kwartiermaker Wiebe Bouma van Landschapsbeheer Friesland en teamleider Dennis Benedictus van Staatsbosbeheer het startschot voor de Natuurwerkdag in Fryslân. Samen trokken ze de eerste kleine boompjes uit de grond op de heide van Wijnjeterperschar, voor meer openheid in het gebied. Een van de 19 natuurklussen verspreid door de provincie waar vrijwilligers zich inzetten voor behoud en onderhoud van landschap en de natuur.

Als coördinator van de Natuurwerkdag in Fryslân organiseerde Landschapsbeheer Friesland, samen met 18 locaties verspreid door de provincie, mooie en nuttige natuurklussen voor jong en oud. Takkenrillen maken, het opschonen van de heide, bollen planten of de dorpstuin winterklaar maken voor vogels. Vrijwilligers hadden ruim de keuze bij welke locatie ze wilde helpen. Zoals bij Landgoed Hemrik, Vlindertuin Lemmer, Dekema State Jelsum, It Túntsje in Sumar en ook op de eilanden Vlieland en Terschelling waren mooie klussen. In natuurgebied Wijnjeterperschar hielpen vrijwilligers met het opschonen en openhouden van de heide door boompjes en struiken uit de grond te halen. Daarnaast hielpen ze mee met het maken van takkenril, waarin veel insecten en dieren hun schuilplaats vinden.

Samen voor biodiversiteit

De Natuurwerkdag staat in het teken van biodiversiteit en is gericht op het onderhouden en herstellen van de natuur, wat bijdraagt aan de leefomgeving van (bedreigde) planten en dieren. Een derde van de diersoorten in Nederland is bedreigd, zoals de grutto, kievit en de helft van de bijensoorten. Dit jaar was de 21e editie van de grootste landelijke vrijwilligersdag in het groen. Bij ruim 497 locaties door heel Nederland konden vrijwilligers zich aanmelden voor mooie natuurklussen. Dankzij de inzet van 7900 deelnemers kregen natuur en landschap in Nederland vandaag een opknapbeurt.

Leerlingen van basisscholen helpen dit jaar ook mee in de natuur

Op vrijdag 5 november was er extra aandacht voor de natuurwerkers van de toekomst. Speciaal voor leerlingen van basisscholen organiseerde de Natuurwerkdag klussen om de jonge generatie te laten ervaren hoe het is om buiten bezig te zijn in de natuur. Basisscholen in het hele land deden mee. Meer dan 2000 leerlingen in heel Nederland gingen aan de slag en zetten zich in voor de leefomgeving van planten en dieren.

Samenwerking

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL. De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, met medewerking van Scouting Nederland, A Rocha, IVN Natuureducatie en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.