Roazebosk bij Joure weer opgeknapt: maar eerst is de bodem aan de beurt

Foto De Fryske Marren

JOURE - Langzaam begint het werk aan het terugbrengen van de Roazebosk naast Joure. Maandag werd er over gesproken in een petear van gemeente De Fryske Marren. De grote uitdaging is de bodemkwaliteit. "Momenteel is het absoluut ongeschikt voor het aanplanten van bos," zei Esther Beneker van de projectgroep Herstel Roazebosk tegen het college en de raad. Daarom zal er hard gewerkt worden om de grond te prepareren en gereed te maken voor aanplanting.

"We hebben bodemonderzoek laten doen, daar werden onze bange vermoedens waarheid," gaf Beneker aan. "Er heeft natuurlijk veertig jaar lang een snelweg gelegen en ook bij het opruimen daarvan is zwaar materieel ingezet. Daardoor is de onderlaag humusarm, zit er geen bodemleven in en is de grond erg geroerd en verdicht. Er komt geen wortel doorheen."

Bodem weer klaar maken
Daarom zijn er plannen gemaakt om de bodem weer in orde te maken, in overleg met een bodemonderzoeksbureau en Staatsbosbeheer. "Er wordt nu tot één meter diepte gewoeld, in het voorjaar mengen we groencompost en in 2021 staat er een groenbemester. Daarnaast worden er pendelaars ingebracht, dat zijn wormen die organisch materiaal meenemen de grond in." De projectgroep ziet graag dat het verrijken niet alleen bij het oude stukje Roazebosk gebeurt, maar ook in een volgende fase op het oude tracé in de richting van de voormalige rotonde. "Het zou fantastisch zijn als we ook dit gebied in zouden kunnen richten, voortbouwend op de Roazebosk."

Aansluiting met natuur
Er zijn ook nieuwe plannen gemaakt om een 'waardevolle ecologische aansluiting' met de omgeving aan te leggen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een bloemenweide die bij bedrijventerrein De Woudfennen moet komen. "De aanleg van de A6 heeft destijds de Haulsterbossen van het Roazebosk gescheiden. Dat heeft consequenties gehad voor het leefgebied van verschillende diersoorten. De projectgroep hoopt het gebied rondom het Roazebosk in de toekomst op een vergelijkbare wijze te kunnen inrichten, waardoor het leefgebied voor flora en fauna verder wordt vergroot.

Bron: www.omropfryslan.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden