Redactie Op 'e Hichte stopt na meningsverschil met Dorpsbelang BMR

Foto voorpagina Rita Brouwer

BAKHUIZEN - In de juni editie van dorpskrant Op 'e Hichte staat een artikel van de inmiddels oud-redactie dat het de laatste uitgave betreft. Reden is een vesrchil van inzicht over de invulling van de dorpskrant met Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken.

,,In de loop der tijd is dit een bron van irritatie geworden en de communicatie hierover is vastgelopen. Het lidmaatschap van Dorpsbelang BMR en het abonnement op de Op ‘e Hichte is één geheel en kan niet zomaar losgekoppeld worden, dus communicatie is wel nodig'', aldus dus de voormalige redactie.

Irritatie de boventoon
Volgens de oud-redactieleden is lidmaatschap van dorpsbelang en het abonnement op het dorpsblad één geheel, waarmee goede communicatie  volgens hen wel nodig is. ,,Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, daar zijn we ons volkomen van bewust, maar de beloning voor vrijwilligerswerk is dat je er plezier aan beleeft. Wij als redactie hebben altijd met zeer veel plezier aan de krant gewerkt.''

Ook geven ze aan dat er onderling in de redactie een prettige sfeer was. ,,Maar nu de irritatie de boventoon kreeg, zagen we geen andere mogelijkheid dan om te stoppen. Met pijn in ons hart is deze beslissing genomen. We vinden dat een dorpskrant een verrijking is van de dorpsgemeenschap BMR, daarom hopen we dat er snel een nieuwe redactie komt zodat de Op ‘e Hichte een doorstart krijgt.''

Die doorstart komt er, vanuit het dorpsbelangbestuur. Zij schrijven het volgende: ,,Zoals jullie hebben kunnen lezen is de redactie van Op ‘e Hichte opgestapt. Als we omkijken zijn we hen natuurlijk veel dank verschuldigd. Des te meer is het te betreuren dat deze stap is genomen.''

Wens edities te verminderen
Het bestuur geeft aan dat de wens van de oude redactie om het aantal edities te verminderen directe aanleiding voor het conflict is. ,,Nu is de feitelijke eigenaar van de dorpskrant de Vereniging van Dorpsbelang BMR, waar de leden over belangrijke beslissingen het laatste woord hebben. Ons hebben geen berichten bereikt dat leden het aantal kranten te groot vinden, en Dorpsbelang is ervan overtuigd dat maximaal communiceren een belangrijke hoeksteen is voor een succesvolle dorpsgemeenschap.''

Verder geeft het vijfkoppige bestuur aan de verplichting naar adverteerders te hebben om de dorpskrant zesmaal per jaar uit te brengen. ,,Het bestuur van Dorpsbelang BMR neemt namens de leden haar verantwoordelijkheid en zorgt dat de krant zoals altijd zes keer per jaar blijft verschijnen.'' De volgende uitgave van Op 'e Hichte zal zijn op 27 augustus.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden