Plaatselijk Belang Oudemirdum uit zorgen bollenteelt aan B&W De Fryske Marren

Foto ter illustratie Foto Erich Westendarp / Pixabay

OUDEMIRDUM - In een brief eerder dit jaar aan B&W van De Fryske Marren uit Plaatselijk Belang Oudemirdum haar zorgen over de bollenteelt die plaatsvindt rondom het dorp. Het gaat daarbij om het veelvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Iets wat inmiddels al vele jaren speelt.

,,Wij willen in deze brief niet ingaan op de gevolgen die deze vorm van landbouw heeft voor het zo kenmerkende landschap van Gaasterlân. Ook niet ingaan op de nadelige effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het bodemleven en de biodiversiteit, hoewel die natuurlijk ook een heel belangrijke rol spelen bij dit onderwerp. Met deze brief willen we vooral het welzijn en de gezondheid van de inwoners van ons dorp bij uw College onder uw aandacht brengen'', zo schrijft Plaatselijk Belang.

De vereniging die opkomt voor de belangen van het dorp heeft een aantal jaren geleden al veel aandacht aan de lelieteelt in Oudemirdum gegeven. ,,Veel dorpsgenoten maakten zich destijds zorgen om de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden en de gevolgen voor hun gezondheid.''

Zandstormen
In 2013 troffen ''vreselijke zandstormen vanaf de omliggende velden'' het dorp. ,,Veel bewoners hebben in die tijd gezondheidsklachten opgelopen, naar hun stellige overtuiging veroorzaakt door die zandstormen.'' Destijds is in samenwerking met onder andere de gemeente en Vereniging Bosk en Greide en informatieavond gehouden. Na afloop daarvan was de conclusie dat er nog veel onzeker was en dat nader onderzoek afgewacht moest worden.

Zeer ernstige ziektes
PB: ,,De zorgen bleven echter. En ook de gezondheidsklachten bij een aantal inwoners bleven, gezondheidsklachten die zich ontwikkelden tot zeer ernstige ziektes. Het lijkt zeer goed mogelijk dat deze klachten mede ontstaan zijn door het gebruikt van het chemische middel 'metan natrium'.'' Dit bestrijdingsmiddel was in eerste instantie goedgekeurd door de landelijke overheid. Later bleek het echter toch ziekteverwekkend te zijn en werd het alsnog verboden. Dit gebeurde een jaar na de zandstormen.

Inmiddels zo'n acht jaar verder, worden de landerijen rondom Oudemirdum nog steeds volop gebruikt voor de teelt van sierbloemen. Daarmee gaat ook nog steeds het intensief bespuiten gepaard. ,,Zowel op landelijk als Europees niveau zijn er verdere onderzoeken naar de middelen gedaan. De uitkomsten vinden wij alarmerend''', aldus Plaatselijk Belang.

Verband steeds duidelijker
Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2020 blijkt dat het verband tussen bepaalde ziektes, waaronder de ziekte van Parkinson, en de bestrijdingsmiddelen steeds duidelijker kan worden aangetoond. ,,Daarbij worden ook de gevaren voor de gezondheid steeds meer onderkend: niet alleen voor de medewerkers van de akkerbouwers, maar ook voor de omwonenden.'' En dan betreft het volgens PB op basis van het rapport niet alleen de direct omwonenden. ,,Het gif blijkt honderden meters ver de bebouwing in te komen. Voor een dorps als Oudemirdum, dat ieder jaar wordt omringd door lelievelden, betekent dit dat iedereen als direct omwonende moet worden beschouwd.''

Door de gemeenteraad van de Dr Fryske Marren werd in juli 2020 een motie aangenomen waarin men bezorgdheid uit over de maatschappelijke onrust in Gaasterlân. In de motie werd het college verzocht om hier aandacht aan te besteden.

Spuitvrije zone 100 meter
Al langere tijd is er volgens Plaatselijk Belang sprake van het realiseren van een spuitvrije zone. ,,Een regel waarbij het in nieuwe bestemmingsplannen verboden wordt om binnen een zone van 50 meter rondom de bewoning chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.'' Men dringt er bij DFM op aan om deze regel op korte termijn in te voeren. ,,Echter gezien de reikwijdte van de gebruikte middelen zouden we nog liever zien dat de gemeente een spuitvrije zone van 100 meter gaat instellen.'' Ook wil PB dat de gemeente het 'voorzorgsprincipe' toe gaat passen, waarmee er bij gerede twijfel over gezondheidseffecten bij mensen het middel wordt verboden.

Plaatselijke Belang Oudemirdum vraagt tot slot het college van Burgemeester en Wethouders om de nodige stappen te ondernemen ter voorkoming van ongevraagde blootstelling aan middelen die de gezondheid van inwoners in gevaar brengt.