Onder meer 10.000 euro van Stichting Westermeer voor de Friese Ballonfeesten

JOURE - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van dit jaar een zestal subsidies toegekend.

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zes aanvragen. Het gaat om de volgende aanvragen:

Stichting Ballonfeesten Joure, voor het organiseren van de Friese Ballonfeesten in 2021 is een bijdrage van € 10.000,00 toegezegd.

Bloei, Skoalle foar de mienskip, voor de herinrichting van het schoolplein in Terherne krijgt van Stichting Westermeereen bijdrage van € 10.000,00. Hiermee wordt het nieuwe groene ontdekplein na realisatie tot 20.00 uur opengesteld, zodat iedereen kan meegenieten van deze ontdek- en speelgelegenheid.

Stichting Hof en Hiem, krijgt voor de aanschaf van een belevenistafel voor de locatie kleinschalig Wonen De Werf in Joure een bijdrage van € 3.000,00.

Dorpengemeenschap Sintjohannesga eo ontvangt voor de realisatie van het project “BioLok”, een educatief biodiversiteits-programma, in Sintjohannesga € 4.000,00.

Aan stichting Collegium Vocale Fryslân Voor is een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd voor de organisatie van een Festival of Lessons & Carols genaamd “Krystnacht yn de Kapelle” in de Kapelle van Haskerdijken.

Stichting Comite De Fryske Marren – Medias krijgt € 7.500,00 voor het opstarten van een project met het thema 'De Schone Stad'.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden