In de file voor gratis perenbomen bij Omrin

HEERENVEEN - Alle 8.000 perenboompjes die deze zaterdag gratis waren op te halen bij Ecopark de Wierde bij Heerenveen waren in korte tijd weg. Om vijf uur 's ochtends stonden de eerste mensen al voor het hek van Omrin.

De bomen zijn niet verkocht door corona en de kweker geeft ze liever een tweede kans. Urgenda heeft daarom o.a. Omrin gevraagd te helpen deze bomen te redden en riep iedereen op om daarbij te helpen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. 

Thuis moeten de bomen wel meteen worden geplant met veel water om hun overlevingskans te vergroten. Per belangstellende kunnen maximaal 50 bomen worden weggegeven.

Samenwerken voor meer biodiversiteit

Omrin werkt mee aan een systeem waarin zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en zo weinig mogelijk wordt weggegooid. Ook met deze actie werkt Omrin mee aan het voorkomen van verspilling. Daarnaast zijn bomen heel nuttig voor de biodiversiteit. Zo werken we samen met Urgenda aan het herstel van de biodiversiteit en een beter klimaat.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden