Het asielzoekerscentrum in Balk blijft twee jaar langer open

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

BALK - Door de gemeenteraad van De Fryske Marren is woensdagavond ingestemd met het voorstel van B en W om het asielzoekerscentrum in Balk alsnog twee jaar langer open te houden. Het advies van burgemeester en wethouders kwam naar aanleiding van wederom een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Feitelijk gezien gaat het om noodopvang, maar de locatie zal blijven functioneren als asielzoekerscentrum.

Reden voor het hernieuwde verzoek van het COA is dat er er een groot tekort aan opvangplekken is, omdat er meer vluchtelingen naar ons land komen. Daarnaast is de doorstroom van statushouders onvoldoende. Er zijn te weinig woningen beschikbaar.

Onlangs stemde de gemeenteraad nog tegen het langer ophouden van het centrum in Balk. Maar alle partijen voelen de verantwoordelijkheid en zien dat de actuele situatie verandert is. "Al was er wel discussie binnen onze fractie", gaf bijvoorbeeld FNP-fractievoorzitter Jan Volbeda aan. "Aan de ene kant wil je eerdere toezeggingen en besluiten overeind houden en aan de andere kant is een betrouwbare overheid ook voor humane hulp voor mensen die dat nodig hebben."

Het Rijk is aan zet
Eerder deze week gaf burgemeester Fred Veenstra al aan dat het Rijk aan zet is. Dat herhaalde tijdens de raadvergadering. Veenstra is van mening dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie niet bij de provincies en gemeenten moet blijven.

Beluister FNP-fractievoorzitter Jan Volbeda en burgemeester Fred Veenstra op www.omropfryslan.nl/nieuws/1102196-de-fryske-marren-houdt-azc-balk-open-nu-wezenlijk-andere-situatie