Gemeente DFM zoekt 2.400 rechthebbenden van graven

Foto De Fryske Marren

DFM - Van een aantal graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente is De Fryske Marren op zoek naar rechthebbenden. In totaal gaat het om zo’n 2.400 rechthebbenden. Van die veelal oude graven zijn de gegevens onbekend vanwege verhuizing of overlijden van de rechthebbende.

Er worden informatiestickers bevestigd op de betreffende grafstenen, zodat duidelijk is om welke graven het gaat. ,,Omdat het een omvangrijk traject is dat meerdere jaren duurt, kiezen we voor een stapsgewijze aanpak. Allereerst beginnen we op de begraafplaatsen in Akmarijp, Bantega en Snikzwaag'', aldus de gemeente.

Mensen die regelmatig een graf bezoeken waarop u een sticker aangebracht is, worden verzocht contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen dan in aanmerking komen om als rechthebbende opgenomen te worden in onze begraafplaatsadministratie.

Wat is een rechthebbende
Een rechthebbende is de eigenaar van het grafrecht van een graf. Die bepaalt wat er met een graf gebeurt en betaalt de eventuele grafrechten. De rechthebbende is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het monument. Meestal is de rechthebbende een familielid van de overledene, maar dat hoeft niet.

Geen rechthebbende
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te reageren op onze laat De Fryske Marren de stickers een jaar zitten. ,,Vervolgens plaatsen we nog een jaar een sticker met de mededeling dat de grafrechten komen te vervallen. Wanneer er uiteindelijk geen rechthebbende wordt gevonden, dan vervalt het grafrecht definitief.'' In dat geval wordt de steen verwijderd en worden de grafrechten voor dat graf opnieuw uitgeven. Het graf wordt dan geruimd.