FOTO'S / Anonieme weldoener voor Jouster Toer maakt zich bekend

JOURE - Zonder zijn forse geldelijke bijdrage was de grondige restauratie van de Jouster Toer een hele toer geworden. Lange tijd was niet bekend wie het geld beschikbaar had gesteld om de begroting rond te maken. Zaterdag was het eindelijk zover. Tijdens de receptie, die onderdeel was van het Torenfeest dat zie dag gevierd werd, stond de heer Anne Sjoerd de Jong (84) uit Joure op om het grote applaus van de aanwezigen in ontvangst te nemen.

In december 2018 werden uit voorzorg de lantaarn en de torenspits van het Jouster icoon verwijderd. De staat van de toren was door de bonte knaagkever dusdanig slecht dat men het niet meer vertrouwde om de constructie te laten staan. Om de toren grondig te restaureren was er naar schatting een bedrag van 285.000 euro nodig. Gemeente De Fryske Marren tot 2016 eigenaar, stelde 200.000 euro beschikbaar. Voor het overige deel werd een externe financier gevonden. Over de herkomst van dat geld wilde huidige eigenaar Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten tot afgelopen zaterdag niets loslaten.

Blijvende bijdrage
De heer de Jong woont al vele jaren met zijn vrouw in Joure, maar komt er oorspronkelijk niet vandaan. Toen hij hoorde dat er nog een flink gat in de begroting voor de restauratie zat, wist hij de oplossing wel. De Jong wilde heel graag iets blijvends voor de Jouster gemeenschap nalaten. In zijn ogen was er geen beter idee dan dat te doen met een bijdrage aan het herstel van de markante toren. De heer De Jong meldde zich bij de balie in het gemeentehuis met de mededeling dat hij het gat in de begroting wilde dichten. Toen dit bericht burgemeester en wethouders konden zij het goede nieuws bijna niet geloven.

Onthulling
Daarmee kon er in september 2019 opdracht voor de restauratie worden gegeven. Na 868 dagen werden de steigers verwijderd waarmee de Jouster Toer weer in vol ornaat te bewonderen is. Om de heer De Jong voor altijd aan de toren te verbinden mocht hij samen met burgemeester Fred Veenstra zaterdag een steen in de gevel bij de toegangsdeur aan de Midstraat onthullen. Daarop staan zijn naam en die van zijn vrouw P.C. de Jong - Dijkstra, die een aantal jaren geleden is overleden. 

Ook werd voor hem een receptie georganiseerd waaraan Concordia verschillende muzikale bijdrages leverde. Dat was op verzoek van de gulle gever, aangezien hij al maar liefst 48 jaar slagwerker bij de Jouster harmonie is. De andere leden van het orkest waren niet op de hoogte van de donatie, de heer De Jong had gewoon mee gerepeteerd voor het optreden in de Hobbe van Baerdt Tsjerke.

Torenfeest
De ceremonie was onderdeel van het Torenfeest dat in de ochtend van start was gegaan. Medewerkers aan het Torenfeest waren stadsomroeper Pieter Haringsma, beiaardier Dirk Donker en het koperensemble van de Jouster Fanfare. Ook traden leerlingen van It Toanhûs, shantykoor De Warringers en popkoor Thats It op. 's Avonds was er nog een concert in de kerk. Eeuwe Zijlstra bespeelde het Ahrend orgel met medewerking van mezzosopraan Anneloes Volmer en Jan Vermaning op trompet.