Energiecoach helpt met verlagen energierekening

Foto Pixabay

DFM - Mensen met een laag inkomen kunnen met een energiecoach nu gemakkelijk besparen op de energierekening. In gemeente De Fryske Marren heeft de energiecoach het afgelopen jaar tien huishoudens, met een smalle beurs, begeleid en geadviseerd met simpele instructies, tips en energiebesparende maatregelen. Hierdoor hebben zij geld bespaard én meer inzicht in hun verbruik gekregen. De gemeente wil in 2021 doorgaan met de energiecoach.

Met een toenemende energiearmoede als gevolg van een stijgende belasting op energie, een slecht geïsoleerde woning en een hoog energieverbruik, komen veel huishoudens in de problemen. “Mei ienfâldige maatregels kinne je al besparje op jo enerzjyrekken”, vertelt wethouder Luciënne Boelsma.

Besparen en een bewust energieverbruik
Met de energiecoach wordt een grote groep mensen bediend die normaal buiten alle regelingen valt. Wethouder Frans Veltman: “It is moai dat wy dizze minsken helpe kinne om bewust te wurden fan it enerzjyferbrûk. Hjir troch wurde se fertroud mei enerzjybesparjende maatregels”. Dit komt ook van pas tijdens de warmtetransitie. Door de bespaartips verbruikt een huishouden soms tot wel 10% minder energie. Dat is al snel goed voor enkele tientjes per maand.

Vervolg in 2021
In 2021 gaat De Fryske Marren door met de energiecoach. Vrijwilligers worden hiervoor opgeleid. Op deze manier kunnen meerdere huishoudens worden bezocht en worden voorzien van een advies. De gemeente wil dat iedereen energie gaat besparen, en stelt daarom de energiecoach beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Om te beginnen met de huishoudens die klant zijn bij de voedselbank. Ook wordt er een gratis bespaarset beschikbaar gesteld, met daarin bijvoorbeeld LED-lampen.

Tûk Wenjen
Naast de energiecoach bestaat binnen De Fryske Marren al enige tijd het project Tûk Wenjen. Hiermee wil de gemeente bestaande particuliere woningen verduurzamen. Bijvoorbeeld door middel van een adviesgesprek. Zo kan de huiseigenaar nu ook gebruik maken van een tijdelijke korting op aanvullende adviesproducten voor het verduurzamen van de eigen woning.