De 11 van Joure: zwemmen voor onderzoek naar kanker

Foto Imka Westerhuis

JOURE - Op zondag 6 september gaat Benno Tuinstra (38) 11 kilometer zwemmen voor de Maarten van der Weijden foundation. De start van de zwemtocht is in Joure en de route eindigt in Broek. Benno, zelf getroffen in 2012 door een dwarslaesie, zwemt deze tocht om
verschillende redenen.

Benno stond vorig jaar bij de finish van de zwem Elfstedentocht in Leeuwarden, waarbij
Maarten van der Weijden de woorden sprak ‘soms moet je iets twee keer proberen, voordat
het lukt’. Deze woorden raakten Benno, want in 2012 sloeg bij hem het noodlot toe. Benno
liep een partiële dwarslaesie op. Het was zowaar erop of eronder. Het toonde het ware
karakter van deze Tuinstra, waarbij opgeven ook geen optie is.
Doorzetten tot het wel lukte was het nieuwe normaal. Zo heeft hij ook opnieuw moeten leren
lopen, fietsen en zwemmen. Dat is allemaal gelukt, al zal het hem ergens altijd meer moeite
kosten.

Zondag 6 september
Benno zou dit jaar ook meezwemmen met de zwem Elfstedentocht, maar Corona gooide roet
in het eten. In de voorbereiding naar dat evenement waren de sponsorgelden al verworven,
maar om die nou ‘zomaar’ te doneren zonder tegenprestatie, is niet aan Benno besteed.
Daarom heeft Benno ‘de 11 van Joure’ bedacht, 11 kilometer zwemmen vanwege de 11
steden die Friesland rijk is. Op zondag 6 september moet het gaan gebeuren Een zware en
gedegen voorbereiding is hieraan vooraf gegaan, met als slot een ware slijtage slag en
hopelijk tot aan de finish, maar ‘dit is niks ten opzichte van de strijd die velen door deze ziekte
moeten meemaken,’ vindt Benno.

Doneren
De Maarten van der Weijden foundation zamelt geld in ten behoeve van kankeronderzoek.
Een goed doel dat Benno niet zonder reden een warm hart toedraagt.
Voor wie Benno wil aanmoedigen, hij start om 14:00 uur in de Kolk in Joure. De
verwachting is dat hij rond 15:30 uur bij Rufus aan het water is, rond 18:00 uur bij de
Klokkenstoel in Goingarijp en 20:00 uur finisht bij het bruggetje in Broek. De laatste updates zijn te volgen via Instagram: de11vanjoure.

Doneren voor de ‘De 11 van Joure’ kan via www.doneeractie.nl/de-11-van-joure of via rekeningnummer NL34RABO0389071099 ovv de
11 van Joure en steun de Maarten van der Weijden Foundation.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden