Beelden webcam Lemmer vaag gemaakt na klachten, stichting teleurgesteld

Beeld www.webcamlemmer.nl

LEMMER - Stichting Oud Lemmer plaatste twee webcams in het centrum en zend de populaire beelden daarvan live uit via Youtube. De eerste werd geplaatst in 2014, welke gericht is op 'Het Dok'. De tweede ging live in 2016, die zicht geeft op de binnenhaven, ook wel 'Museumhaven'. Sinds kort zijn de beelden op www.webcamlemmer.nl vaag gemaakt.

,,Stichting Oud Lemmer heeft zich genoodzaakt gezien, vanuit de privacyregelgeving, om de beelden van de twee webcams zodanig minder scherp in te stellen dat personen onherkenbaar in beeld worden gebracht.''

Reden voor de ingreep zijn klachten van twee burgers over de beelden van de webcams in verband met hun privacy. Naar aanleiding hiervan heeft de Autoriteit Persoongegevens (AP) een onderzoek ingesteld. Op 9 juli werd er uitspraak gedaan in het voordeel van de klagers. In eerste instantie werd door de stichting een deel van de beelden geblurd ,,De AP heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de getroffen maatregelen onvoldoende waren'', aldus Oud Lemmer.

Om die reden is nu het complete beeld van beide camera's vaag gemaakt en is van het zicht op de binnenhaven een deel geblokt. ,,De stichting betreurt dat een enkele klacht heeft geleid tot de huidige maatregelen. Voor velen waren de beelden juist van toegevoegde waarde.''