€ 5.500,00 subsidie van Stichting Westermeer

Foto www.facebook.com/TSJERKE/

JOURE - In de tweede vergadering van dit jaar heeft het bestuur van de Stichting Westermeer een viertal subsidies toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van € 5.500,00. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken, waarna de vier subsidies zijn toegewezen. Het geld gaat naar de onderstaande doelen.

Stichting Buorren 46 ontvangt 1.800 euro voor het vervangen van het bestaande torenuurwerk (elektrisch) naar een digitaal uurwerk van het (voormalig) hervormde kerkgebouw in Terherne.

Er gaat 2.200 euro naar Plaatselijk Belang Langweer. Dit is voor de vervangings- en onderhoudskosten van het Outdoor Fitness Park in het dorp.

Voor de oprichting van de Stichting Noorderwind Muziekprodukties i.o. ontvangt men een bijdrage van 400 euro.

Tot slot is er voor Stichting Streekzicht (Dagbesteding) 1.100 euro voor de herinrichting van de tuin bij de dagbesteding in Rotsterhaule.

De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen
van subsidies.