100 jaar CBS De Wâlikker in Oudemirdum: swingend feestje

Foto Hester Elsinga

OUDEMIRDUM - 100 jaar geleden werd er een start gemaakt met het christelijk onderwijs in Oudemirdum en omstreken. Om precies te zijn op 1 maart. Dat wilde men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zou onder meer een reünie worden gehouden en een tentoonstelling worden samengesteld. Ook hier gooide corona roet in het eten.

Toch werd er feestelijk bij het jubileum stilgestaan met een aangepast programma. Vanuit een limousine met open dak klonk bij school vrolijke dansmuziek met de 'Voordeurfuif' van DJ All Tha Fokk. De groepen van De Wâlikker konden ieder op een eigen plek op het schoolplein een swingend feestje vieren. Dat zorgde voor veel plezier en blije gezichten bij de kinderen en personeel.

Op later moment zal met de reünie, tentoonstelling en een workshop het jubileum in aangepaste vorm nog gevierd worden.