Buurtwerkers Sport en Cultuur: Samen op weg naar een gezonde en verbonden toekomst!

Door: Ynte Dragt za 4 mei, 10:15 Gezond en fit
Foto De Kear
Frank Timmerman en Mark Bron, buurtwerkers Sport en Cultuur
Frank Timmerman en Mark Bron, buurtwerkers Sport en Cultuur

DFM - In de gemeente De Fryske Marren spelen de buurtwerkers Sport en Cultuur een belangrijke rol in het bevorderen van gezondheid en welzijn. Sinds de oprichting van Sociaal Werk De Kear in 2019 zijn deze buurtwerkers actief betrokken bij het verbinden, ondersteunen en faciliteren van inwoners, professionals en organisaties binnen het sociale domein.

Integraal en gebiedsgericht
Frank Timmerman en Mark Bron zijn beide buurtwerkers Sport en Cultuur bij Sociaal Werk De Kear. Ze zetten zich in voor een integrale aanpak op het gebied van gezondheid en welzijn. Frank: “We gaan gebiedsgericht te werk. We leggen actief contact met inwoners, achterhalen hun behoeften en verzorgen passende doorverwijzingen naar voorzieningen of hulpverlening. Inmiddels herkennen mensen ons ook in de wijken en dorpen, waardoor we goed op de hoogte zijn van de lokale ontwikkelingen en hierop kunnen inspelen.”

Positieve gezondheid en sociale verbondenheid
De Buurtwerkers Sport en Cultuur werken vanuit een visie gebaseerd op de ideeën van filosofe Martha Nussbaum en het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber. Ze zien de waarde en het talent van iedere inwoner, ongeacht hun kwetsbaarheid. Hierbij staat het idee centraal dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over zingeving, sociale verbondenheid en de mogelijkheid tot deelname aan de samenleving.

Met kernwaarden als energiek, verbindend en ondernemend streven de buurtwerkers naar een positieve aanpak. Ze inspireren en motiveren mensen, brengen verschillende groepen samen en stimuleren duurzame activiteiten die het welzijn van de gemeenschap verbeteren. Mark Bron vertelt: “ We geven inwoners het gevoel dat ze ertoe doen en kunnen deelnemen aan de samenleving. We zien sport en bewegen als krachtige middelen om niet alleen lichamelijke gezondheid en welzijn te bevorderen, maar ook om sociale verbondenheid te creëren. Het is voor ons als buurtwerker ook een laagdrempelige manier om in gesprek te komen met inwoners, waardoor de daadwerkelijke ondersteuningsvraag gemakkelijker naar voren komt. Door gezamenlijke deelname aan sportactiviteiten groeit het sociale netwerk van mensen, wat in de toekomst van pas kan komen op het moment dat ze behoefte hebben aan ondersteuning.”

Doortrappen
Met een brede blik, kennis van het sociaal domein en een groot netwerk streven de buurtwerkers naar een positieve verandering. Een mooi voorbeeld hiervan is het Doortrappen-programma, gestart in 2021 in Balk en Bakhuizen. Dit is een landelijk initiatief met als doel senioren zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Frank is het vaste gezicht in deze dorpen. Hij zag de behoefte aan een fietsgroep en bracht samenwerkingspartners bijeen om dit project van de grond te krijgen. Hij benadrukt: “Het belangrijkste is dat partijen in het dorp de achterban activeren en betrekken. En dat je de activiteiten versterkt die er al zijn. Je merkt dat mensen soms even van elkaar moeten horen wat er is en hoe ze mee kunnen doen om die eerste stap te zetten.”

Van april tot oktober organiseren buurtwerkers Sport en Cultuur wekelijks gezamenlijke fietstochten, waar inwoners van alle leeftijden en niveaus aan kunnen deelnemen. De afstanden variëren, maar de sociale connectie die ontstaat is constant. Mark Bron benadrukt de inclusiviteit van de fietsgroep: “De deelnemers die meedoen variëren in leeftijd en in niveau, we kijken altijd wie er komt en passen daar de route op aan: iedereen kan meedoen!”

Dit initiatief illustreert perfect hoe sport en beweging niet alleen bijdragen aan fysieke gezondheid, maar ook aan de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Het is een mooi voorbeeld van hoe Buurtwerkers Sport en Cultuur hun visie in de praktijk brengen, waarbij sport als middel wordt ingezet om inwoners te verbinden en hun welzijn te bevorderen. Frank deelt zijn ervaring: “Nieuwtjes worden besproken, zorgen worden gedeeld en de mensen steunen elkaar in mooie en moeilijke dingen.” 

Met de uitbreiding van Doortrappen naar de Trije Doarpen vanaf 25 april, blijven Buurtwerkers Sport en Cultuur bouwen aan een actieve, gezonde en sociale gemeenschap.

Wil je ook een keer meedoen met Doortrappen?
Hieronder kun je zien op welke dagen, tijden en vanaf welke locaties er doorgetrapt wordt.

Joure, woensdag 13.30 uur, Brede School, m.bron@sociaalwerkdekear.nl 

Oudehaske, donderdag 14.30 uur, Kulturhûs, a.bos@sociaalwerkdekear.nl 

Oudemirdum, donderdag 13.30 uur, Boschlust, f.timmerman@sociaalwerkdekear.nl 

Bakhuizen, donderdag 13.30 uur, Spar, f.timmerman@sociaalwerkdekear.nl 

Balk, dinsdag, 13.30 uur, Teernstrabrug, f.timmerman@sociaalwerkdekear.nl 

De Trije Doarpen Donderdag, 13.30 uur, De Brêge, a.vanderwal@sociaalwerkdekear.nl 

Of voor meer informatie kun je kijken op www.frieslandbeweegt.frl

Foto De Kear
Tekst: Ynte Dragt