Er wordt nog druk gewerkt aan scenario’s voor MFC in Balk

Politiek
Foto DFM
Foto DFM

BALK - Op de locatie van huidige sporthal De Trime in Balk moet een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) komen. De Treemter is nu nog de plek waar veel culturele en andere activiteiten plaatsvinden. Dit gebouw is echter ‘’sterk verouderd en qua exploitatie niet toekomstbestendig’’, aldus De Fryske Marren.

Al in begin maart 2022 stelde de gemeenteraad het plan van aanpak voor een MFC vast. Naar aanleiding van gesprekken met allerlei betrokken partijen werden er door Zijlstra Architecten uit Harich vier modellen, die niet definitief zijn, geschetst. Dit gebeurde op basis van het haalbaarheidsonderzoek ‘Balk in Beweging’ en de inbreng van zowel de werkgroep, de huidige en toekomstige gebruikers als van omwonenden.

Eerste kwartaal 2023 niet haalbaar
Eerder sprak wethouder Barbara Gardeniers te hopen ‘’in het eerste kwartaal van 2023 een definitief model aan de raad te kunnen voorleggen.’’ Dat is echter niet gelukt, aangezien er, zo laat de gemeente weten, nog gewerkt wordt aan de scenario-uitwerking. Dit gebeurt door de werkgroep samen te de klankbordgroep van direct omwonenden van sporthal De Trime.

Brief
Bij de klankbordgroep kwamen enige tijd geleden signalen binnen dat er vragen bij de omwonenden van De Treemter leefden. ‘’We hebben daarom voor de zomervakantie een brief gestuurd aan deze direct omwonenden om hen te informeren en gelegenheid te bieden aan te sluiten bij de klankbordgroep.’’

Geen keuzes gemaakt
Over het vervolg laat De Fryske Marren het volgende weten.’’Wij zijn momenteel volop bezig om een aantal scenario’s voor een MFC op locatie De Trime uit te werken, zodat deze uiteindelijk aan de raad voorgelegd kunnen worden. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over het al dan niet realiseren van een MFC op de Trime-locatie. Er zijn nu dus nog geen definitieve keuzes gemaakt.’’ Gezien het feit dat men nog druk met de verschillende opties is, zegt de gemeente over het mogelijk vernieuwen van De Treemter: ,,Er is dan ook geen sprake van dat we nu volop met een upgrade van de Treemter aan de slag gaan.’’

Lees ook www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/politiek/gesprekken-over-multifunctioneel-centrum-balk-op-basis-van-vier-modellen