Zorgen over toegenomen aantal gaslekkages in De Fryske Marren

Politiek
Gaslekkage in Terherne Foto Ricrado Veen Media
Gaslekkage in Terherne Foto Ricrado Veen Media

DFM- Eind juni heeft Burgerpartij De Fryske Marren vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Dat gebeurde nadat men vast had gesteld dat er een toename was bij de inzet van brandweer voor meldingen gaslekkage in Joure. Dit in relatie tot de grondwerkzaamheden die er onder meer voor de aanleg van glasvezel worden gedaan.

Naar aanleiding van het schrijven is volgens de beantwoording van het collega gebleken dat er dit jaar in de hele gemeente tot aan de navraag 24 meldingen voor ‘incidenten met gas’ zijn geweest.

Zorgelijk
Op 10 juli is er een brandweeroverleg geweest. ,,Daarin hebben wij enkele verdiepingsvragen gesteld om deze cijfers beter te kunnen duiden en een eventuele relatie te kunnen leggen tussen incidenten en kabellegging’’, aldus het college. Uit de gegevens van de brandweer blijkt dat het aantal ‘gas’ meldingen in de afgelopen tijd is toegenomen. ,,Met name vanaf april dit jaar zijn er meer alarmeringen geregistreerd. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling en wij zullen dit onder de aandacht brengen bij de Veiligheidsregio Fryslân.’’ Het college van De Fryske Marren gaat daarnaast over de kwestie in gesprek met de netbeheerders en glasvezelbedrijven.

DFM: ,,De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden rondom kabellegging en de eventuele schade die daaruit voortvloeit. Zij hebben een eigen calamiteitenprotocol. Wanneer blijkt dat door kabelleggingen schade aan gemeentelijke eigendommen of aan gasleidingen ontstaat, gaan wij hierover met hen in gesprek. Gelet op de actuele cijfers is er nu direct aanleiding om hierover in contact te treden met de netbeheerders.’’